1. A “Dunatetétlen Községért” kitüntetés alapításáról és adományozásáról 11/1996
2.  

Az önkormányzat jelképeinek alapításáról és használatának rendjéről

 

3/2000

3. A helyi építési szabályokról 12/2003
Mellékletek:.      Rendezési terv

   Külterület-nyugat Külterület-kelet , Belterület-észak , Belterület-dél ,             Sándor-major

 
4. Az építészeti értékek helyi védelméről 11/2004
5. A települési hulladékgazdálkodási tervről 11/2005
Melléklet:     Hulladékgazdálkodási terv
 

6.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (2014.01.01)

 

2/2006

 

7.

 

A közterületek használatáról(2015.02.12)

 

9/2008

 

8.

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól

 

3/2009

9. A talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes szabályokról(2016.11.01.) 1/2010
10. Az önkormányzat vagyonáról 9/2012
11. A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és az anyakönyvvezetői közreműködés helyi szabályairól 11/2012
12. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 7/2013
13. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 4/2014
14. A közterület tisztán tartásáról 6/2014
15. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről(2017.08.01.) 7/2014
16. A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 8/2014
17. Az állatok közterületen történő tartásáról 12/2014
18. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 13/2014
19. A temetőről és a temetkezésről(2016.03.01.) 15/2014
20. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról(2017.11.18.) 16-2014
21. A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról 17-2014
22. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat elbírálásáról 19-2014
23. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 6-2015
24. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról 7-2015
25. A falugondnoki szolgálatról 9-2015
26. A lakáscélú támogatásokról(2017.03.01.) 1-2016
27. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 6/2016
28. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 8-2016
29. Iparűzési adó 10-2016
30. Közterületi reklámok, településkép 13-2017
31. Szociális tűzifa 16-2017
 
        

 

 2017. évi költségvetés

A költségvetési rendelet 2-2017

 

Mellékletek:  2-2017 rendelet mellékletei

 

Hatályos rendelkezéseket tartalmazó módosítás: 15-2017

Mellékletek

 

A 2016. évi zárszámadás

A zárszámadási rendelet  

Mellékletek: 1.sz.,       2.sz.      3.sz      4.sz.      5.sz.       6.sz.        7.sz.

    

 

Dunatetétlenre vonatkozó, de más önkormányzatok által alkotott rendeletek:

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete:

 

Rendelet

 

Melléklet