Az Önkormányzat elérhetőségei:

 

Cím: 6325 Dunatetétlen, Rákóczi u. 31.

 

Tel.: +36 06 78/571-026,

                            571-027

Fax:                    571-028

 

E-mail: dunatetetlen@dunatetetlen.hu

Web: www.dunatetetlen.hu

 

 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet

6.§ (1) A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia……. a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

“9. § (1) A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 2. melléklet B) pontja szerint vezetett nyilvántartásba veszi ……..a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

 

– Lásd: Vállalkozások/Kereskedelem vagy Vállalkozások/Vendéglátás menüpontok

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

8.§ (1) A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

 

– Lásd: Válllakozások/Más fontos vállalkozások menüpont