Ér-part rendezés!

2011-től 6 dunatetétleni munkást alkalmaz a vízügyi igazgatóság kunszentmiklósi szakaszmérnöksége a Fűzvölgyi-csatorna partjának tisztítási munkálataira. A 2008-ban a Dunatetétlenért Egyesület által kezdeményezett munkálatokat a napi 8 órában alkalmazott dolgozókkal hatékonyan tudja elvégezni az igazgatóság, az előző években már kimért, a part mellett lakók telkétől elkülönített parti szakaszokon. A belterületi rész jelentős része a hideg idő ellenére már mentesítve lett a cserjétől, bozóttól, s amennyiben lesz lehetőség gépi munkára is, egy tereprendezés után egy kulturált és a faluképet nagymértékben szebbé tevő partszakasz alakulhat ki.(2011.03.11.)

 

    

 

A 2011. február 17-i ülésen történtek

A képviselő-testület első 2011. évi ülésén a polgármesteri beszámolóban elhangzott, hogy a tagiskola mindkét osztálya képek, filmek, táblázatok, térképek megjelenítésére alkalmas ún. interaktív táblákat kapott, amely sokkal szemléletesebbé, érdekesebbé teszi az oktatást, és a gyerekek figyelmét is sokkal könnyebb velük fenntartani.

Tájékoztatta a polgármester a képviselőket, hogy megváltozott a közmunka-rendszer, amellyel már nem nyílik olyan foglalkoztatásra lehetőség mint eddig, jobbára 4 órás munkakörök lehetségesek, s elmondta, hogy a Hartára vezető 5305-ös sz. út felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megtörtént, remélhetőleg idén megtörténik a felújítás.

A képviselő-testület az ülés előtti héten meglátogatta Újtelek és Öregcsertő könyvtárát, majd az ülésen döntött arról, hogy megkezdi egy új könyvtár-helyiség kialakítását, amely a mozgó könyvtári rendszerhez való csatlakozás miatt lesz célszerű. A helyiséget az egyik volt szolgálati lakásból kívánják kialakítani, ennek költségére a testület a költségvetésben 600 ezer Ft-ot különített el. Elkészülte után a könyvtár heti 3 alkalommal 4 órán át lesz nyitva. A működtetésre az önkormányzat pályázatot is be fog nyújtani, s ehhez 220 ezer Ft önerőt rendelt hozzá.

A képviselő-testület döntött arról, hogy elutasítja Solt Város Önkormányzatának ajánlatát, amelyben az a kivitelezési költségek megfizetésén túl 2 millió Ft csatlakozási hozzájárulást kért a Törley majorban lévő 4 lakásos ház ívóvíz-hálózatának kiépítéséért. Így az összköltség közel 3 millió Ft-ba került volna, ezért a testületnek más megoldást kell keresnie az érintettek problémájára.

A képviselő-testület döntött az új szervezeti és működési szabályzatról, s elfogadta az új térítési díjakat a márciusi hónapra. Áprilistól az új szabályok értelmében már a hartai önkormányzat dönt a díjakról. Elfogadta a képviselő-testület a szociális rendelet módosítását is arról, hogy ezentúl a munkanélkülieknek járó bérpótló juttatás kifizetése előtt vizsgálni kell a kérelmező lakókörnyezetének rendezettségét is.

Döntött a testület arról, hogy az iskola újonnan épített, de használaton kívüli iskolaszárnyát felajánlja munkahelyteremtés céljából egy olyan vállalkozásnak, amelyek azt az iskolai oktatás zavarása nélkül tudná azt használni.

Az előterjesztetett költségvetéshez kiegészítésként a polgármester elmondta, hogy a programban szereplő útfelújítások fedezetére 3 millió Ft került beépítésre, ezenkívül egy új buszmegálló és a belvízvédelmi terv költségeit is tartalmazza a tervezet. A szociális gondozási (házi segítségnyújtási) rendszeren is változtatni kell a felmerülő újabb igények alapján, amelyre majd az intézményvezetővel kell keresni a megoldást.

Az ülést a képviselő-testület Hartán folytatta, ahol a hartai önkormányzattal együtt közösen fogadta el a társult intézmények és a közös hivatal költségvetését, majd mindkét testület elfogadta a saját önkormányzati költségvetését.(2011.03.11.)

 

Parkrendezés

Megkezdődött a kastélyépülettől idegen melléképületek lebontása, közelítve a látványt az egykori eredeti állapothoz, ismét visszadva az egykori grófi parkot a növényzetnek.(2011.03.21.)

 

   

 

A március 31-i ülésen történt legfontosabb hírek

A képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy a parkban lévő melléképületek lebontása megtörtént, a bontási anyag értékesítésre kerül. Folyamatban van egy új fedett buszváró építése is a Toldi utcával szemközti részen, hasonlóan folyamatban van a könyvtár átalakításához kapcsolódó pályázat is. Elkészült a község belvízvédelmi terve, amelyet azóta a vízügyi igazgatóság is jóváhagyott. A képviselő-testület tárgyalta a képviselő-testület 2010. évi költségvetésének zárszámadását, amelyet a hartai önkormányzattal közös ülés után fog elfogadni.(2011.04.27.)

 

Az április 28-i ülésen történt legfontosabb hírek

Az április 28-i ülésen a polgármester a falunapról tartott beszámolót, s elmondta, hogy egy televíziós forgatócsoport egy útifilmet készít, amelyben Dunatetétlen is szerepel. Voltak kint a Böddi-széken, megnézték a községet, beszéltek a plébánossal is.

Ezt követően a testület ismét közös ülésen vett részt Hartán, ahol a közösen működtetett hivatal és az oktatási intézmény majd a saját önkormányzati költségvetésének 2010. évi zárszámadását fogadta el.

 

Több mint 14 millió forintot nyert pályázatokon az önkormányzat!

Az önkormányzat a még 2009-ben benyújtott Leader pályázaton 12 338 272 Ft-ot nyert a községháza felújítására. Ez nagyjából 2 millió forinttal kevesebb az igényelt támogatásnál, de tekintettel az elnyert összeg nagyságára, a képviselő-testület a tervezett egyik utca felújításának elhalasztása révén a hiányzó összeget pótolja, s a beruházást megkezdi.

Szintén sikeres volt a pályázat a könyvtár eszköz-beszerzéséhez kapcsolódóan. Az elnyert összeg 1 812 687 Ft, amely egyezik az igényelt mértékkel, így ennek a beruházásnak sincs akadálya, amelynek a költsége az önerővel együtt összesen 2 014 097 Ft lesz. A pályázati összeggel is támogatott eszközök beszerzésére az új könyvtár kialakítása után kerül majd sor.

 

A május 31-i ülés hírei

A május 31-i ülésen a polgármester ismertette a pályázatok eredményét, amelynek révén a községháza felújítására 12 338 272 Ft-ot, a könyvtár eszközeire 1 812 687 Ft-ot nyert az önkormányzat. A képviselő-testület döntött a beruházások megvalósításáról, de a községháza felújítására beadott pályázatnál az elnyert támogatás kevesebb lett a tervezettnél, ezért a Kinizsi utca 2011. évi felújítását elhalasztva, az önerőt nagyobb részben az erre tervezett összegből pótolva kezdi meg a felújítást.

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2010-2014 évi gazdasági programját, a belvízvédelmi tervet, és a társulás tagjaként a többi önkormányzathoz hasonlóan döntött a Kalocsa Környéki Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatának beadásáról, amely a térség ívóvíz-hálózatának rekonstrukciójáról szól. Az önkormányzatnak a tervezet szerint 829 039 Ft önerővel kell részt vennie a beruházásban, s mivel a társulás hitel felvételéről is döntött, ezért még 495 618 Ft hitelt is fel kell majd vennie. A beruházást KEOP-pályázattal kívánják finanszírozni, amely uniós és hazai forrásból tevődik össze, s még az önerő kiegészítésére is van tervezve pályázati forrás. Az egyébként 2 446 082 002 Ft-ba kerülő beruházás Dunatetétlenre eső része 46 886 571 Ft, amelyet más településekhez hasonlóan pályázati forrás nélkül   az önkormányzat nem tudna finanszírozni.

A testület ezentúl döntött még a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-ének és munkatervének módosításáról és ugyanígy a szociális rendelet módosításáról is. Ezek technikai jellegű, formális változások.

Hozzáadva: 2011-12-07 15:09:59

2011. december 2-án átadták az új ablakokkal és ajtókkal megszépült és új színt kapott községháza épületében az egykori szolgálati lakásból kialakított könyvtárat. Az ünnepség a felújított épület megújulási fázisait bemutató diavetítéssel indult, majd egy kisfilm következett a dunatetétleni gyerekek könyvtár-szeretetéről. Az óvodások műsora után Pálfi Mihályné polgármester, Bányai Gábor, a Megyei Közgyűlés Elnöke és Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató mondott beszédet, s adta át a könyvtárat. A megnyitást követően a megyei könyvtár dolgozói kedvcsináló, játékos foglalkozásokat tartottak az ott lévőknek. A könyvtár a Katona József Megyei Könyvtár mozgókönyvtári rendszerének részeként működik, és egyben információs és közösségi helyként sokkal bővebb lehetőségeket tud nyújtani az eddigi szolgáltatásnál, s túlzás nélkül is nagyon jelentős minőség-javulást eredményez a község közösségi életében, kulturális lehetőségeiben. A látogatók részére több, rendszeresen járó újság, két internet-eléréssel rendelkező számítógép és egy nagy képernyős televízió is rendelkezésre áll. A mozgókönyvtári rendszerben a megyei könyvtár állományából bármelyik könyv előjegyeztethető. A könyvtár tágas térrel rendelkezik, amelynek révén alkalmas az idő hasznos ott töltésére és közösségi programok lebonyolítására is, amelyeknek szervezése szintén a könyvtár feladatai közé tartozik majd a jövőben. Az ünnepség zárásaként az iskolások adták elő „A rút kiskacsa” című mesejátékot.

Az átadást követően, a nyitvatartási időben, Bengő Anikó könyvtáros várja a helybélieket és az idelátogatókat a megújult könyvtárba!

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Zumba a Faluházban!

 
Hozzáadva: 2011-12-07 16:41:05
 

Sok érdeklőt vonzott az újfajta, a latin ritmusokhoz könnyen követhető, egyszerű mozdulatokat kapcsoló táncos fitness-program, amely egy bemutatót követően december 5-én volt első alkalommal a Faluházban, s ezentúl heti rendszerességgel lehet a programon részt venni.

A zumbát mindenkinek ajánlják, aki fogyókúrázni, erősödni, az állóképességét javítani, vagy csak egyszerűen mozogni szeretne

 

Dunatetétlenen is járt a Mikulás!

Hozzáadva: 2011-12-07 16:49:13
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 

A Mikulás a Faluházban köszöntötte az óvodás és iskolás gyerekeket, akik utána egy kis rögtönzött zenés műsorra táncoltak.

 

 

 

 

 

Hozzáadva: 2011-12-20 12:53:18
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 

Kedves dunatetétleniek, kedves olvasó!

 

Mint már észrevehették pár hónapja, a honlapunk új formában jelenik meg.

 

Újdonság a még változás előtt lévő fotómontázs, az áttűnő (átcsúszó) képes hírszalag (hírslider), az aktuális időjárási adatok, dátum, névnapok megjelenítése, az esmény naptár, a Facebook közösségi oldal és a Google Maps (térkép) beépítése, s talán ennyi elég is a túlzsúfoltság elkerülésére, a nagyvilág híreit meghagyjuk más lapoknak. A régi honlap üzemeltetését a kalocsai kistérség biztosította mindeddig, azonban 2011-től már nem tudta ezt vállalni. Ennek ellenére a honlap még működött egy ideig, de voltak ebben a működésben zavarok, ezért az önkormányzat döntött egy új lap üzemeltetéséről. Az új lap formai kialakítását, alapvető kereteinek meghatározását a Snassz Média Kft. biztosítja, de a korábbi laphoz hasonlóan, a leggyakrabban előforduló tartalmak megjelenítésében továbbra is szerepet vállalok. Az elmúlt napokig, sajnos, nem volt módom a lap szerkesztésével foglalkozni, illetve annak szerkesztését elsajátítani, a felkerült anyagok mind a Snassz Média munkájának eredményeként jelenhettek meg. A szerkesztés alapvetően az ő feladatuk is marad az általunk rendelkezésre bocsátott információk alapján. De aki eddig figyelemmel kísérte a lapot, megszokhatta, hogy a honlap jóval több információt tartalmaz az átlagos községi honlapoknál, s szeretnénk, ha ez így is maradna. Emellett fontosnak tartjuk, hogy minél több friss anyag kerüljön fel, elsősorban az önkormányzat munkájával kapcsolatosan, ezért is célszerű, ha ezekben az esetekben magam szerkesztem a lapnak legalább az ilyen részeit. A legutóbbi változásokat már én vezettem át, s az elkövetkezendő napokban igyekszem, hogy ismét felkerüljenek az előző lapról is már ismert anyagok, kitöltve az egyelőre üres menüpontokat. Remélhetőleg a galériák feltöltése is zökkenőmentes lesz, a komolyabb szerkezeti átalakítás azonban mindenképpen az üzemeltetésel megbízott cég feladata marad.

 

Bízom benne, hogy sikerül megszeretni az új lapot is, amelynek az előnyei mellett kétségkívül akadhatnak hátrányai is. Ezért továbbra is kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal esetleg anyagaikkal is keressenek személyesen vagy a jegyzo@dunatetetlen.hu címen, hogy a honlap valóban a község lapjaként működhessen!

 

Tisztelettel:

 

dr. Sárközi Zsolt

     aljegyző

 

 

Békés, boldog Karácsonyt és Új Évet kívánunk a honlap minden olvasójának!