A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. ÉVI JEGYZŐKÖNYVEI

 

A 2017.01.11-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1.Döntés pályázatokról       2. Vodafone-szerződés módosítása

 

3. Előterjesztés önkormányzati bérleti díjak módosításáról       4. Temetkezési díjak felülvizsgálata

 

5. Víziközmű-szerződéshez előterjesztés       6. Víziközmú szerződés-tervezet

 

7. Polgármester tiszteletdíja      8. Üde-Kunság egyesület tagdíja

 

9.Településrendezési eszközök felülvizsgálata       10 Ajánlatok településrendezési eszközök felülvizsgálatára

 

 

A 2017.02.14-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1. Közbeszerzési terv          2. Helyi Esélyegyenlőségi Program           

 

3. 2016. évi költségvetés-módosítás     Mellékletek            4. Adósságot keletkeztető ügyletekről kimutatás

 

5. 2017. évi költségvetés        Mellékletek          Tájékoztató táblák

 

6.Településrendezési eszközök felülvizsgálatának megkezdése                  7. Partnerségi rendelet

 

8.Temetőrendelet módosítása             OFE-vélemény

 

9.Lakáscélú módosítás

 

 

A 2017.04.11-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1.Megállapodás kéményénseprésre (Filantrop)                  2. Térfigyelőrendszerről rendelet

 

3. Lakáscélú rendelet módosítás

 

 

A 2017.05.17-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1.Táblázat az óvodai létszámokról                2. Ajánlat térfigyelő-rendszer módosítására

 

3. Lakásbérleti szerződés             4. Belső ellenőrzési jelentés             5. Zárszámadás

 

Nyilatkozat a zárszámadáshoz           Mellékletek                  6.Anyakönyvi díjakról

 

7. Szociális rendelet módosítása                       8. Ajánlatok csapadékvízelvezetési tervekre

 

9a.  Ajánlat útfelújításra        9b.  Ajánlat útfelújításra          9c.  Ajánlat útfelújításra

 

10a. Ajánlat ravatalozó felújítására               10b. Ajánlat ravatalozó felújítására

 

10c. Ajánlat ravatalozó felújítására             11. Helyi foglalkoztatási pályázat

 

12. Ajánlat Arculati Kézikönyvre            13. Megállapodás háziorvosi ügyelet finanszírozására

 

14. Mentőszolgálat támogatás kérelme

 

 

A 2017.06.28-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1.Könyvtári beszámoló      2. Tájékoztató az adóbevételekről

 

3.Víziközmű együttműködési megállapodások

 

4.Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás        A megállapodás tervezete

 

5. Dunatáj Közalapítvány kuratóriumi tagja         6. Dunatáj Közalapítvány kérelme közterületi csatlakozásról

 

7. A kerti hulladék égetéséről szóló rendelet módosítása

 

8. A költségvetés módosítása         Mellékletek

 

 

A 2017.08.14-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1.Tűzifa-pályázat

 

2. A gyermekétkeztetési díjakról szóló rendelet-módosítás véleményezése

 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjairól szóló rendelet-módosítás véleményezése

 

4. A munkahelyi vendéglátási díjakról szóló határozat-tervezet véleményezése

 

5.Hulladékgazdálkodási társulás megállapodása         A megállapodás tervezete

 

A 2017.09.27-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1.Költségvetés-módosítás                                       Mellékletek

 

2. Megállapodás a KLIK-kel vagyonkezelés megszüntetéséről

 

3.Bursa pályázathoz csatlakozás                                          4.Árok megvételére, hazsnálatára ajánlat

 

5.Előterjesztés talajterhelési díjról szóló rendeletre                    6.Településképi reklámokról rendelettervezet

 

7.SZMSZ módosítás tervezet

 

A 2017. október 24-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1.Bérleti díjak és lakásbérleti szerződés                                            2.Tűzifa rendelettervezet

 

3a.Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása                                  3b.Értesítés közszolgáltató kiválasztásáról

 

3c. Megkeresés társulási megállapodás módosítására

 

4a.Települési Arculati Kézikönyv             4b. Településképi rendelet                4c. Melléklet

 

5.Víziközmű tervezetek                                                     6. Dunatáj-kérelem

 

A 2017. november 16-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1.Konzorciumi szerződés-Kerékpárút pályázat                      2. Harta-Dt.társulási megállapodás-módosítás

 

3a. Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási társulás társulási megállapodás-módosítás-előterjesztés

 

3b. Tervezet                 4.SZMSZ-módosítás

 

A 2017.november 28-i jegyzőkönyv

 

Előterjesztések:

1a. Előterjesztés talajterhelési díj             1b. Járási Hivatal-vélemény                    1c. Megyei ÖK.-vélemény