Államkincstári törzskönyvi igazolás Dunatetétlen Község Önkormányzatáról

 

Alapító Okiratok:

Közös Önkormányzati Hivatal 2013.02.28.    Szociális Szolgáltató Központ 2013.02.27.

Hartai Hétszínvirág Óvoda 2013.06.27.  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013.11

 

Társulási megállapodások:

– Intézményfenntartó társulás az óvodai és egyes szociális ellátásokra (2013.07.01)

– Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (2013.11)

– Hulladékgazdálkodási Társulás Közép-Duna Vidéke (2017.)

– Hulladékgazdálkodási Társulás Duna-Tisza Köze (2017.augusztus)            – 1. sz. módosítás

– Ivóvízminőségjavító-program (2013.)

 

Egyéb megállapodások:

– Közös Önkormányzati Hivatal 2013.02.28.

– Könyvtári szolgáltatás 2012

– Közérdekű védekezés 2013

– Közmunkások foglalkozás egészségügyi vizsgálata 2011

– Folyékony hulladék szállítása 2014

– Szilárd hulladék szállítása – Ökövíz 2017

– Köznevelési szerződés óvodai ellátásra 2015

 Szerződés  állati hullák elszállítására (Atev) 2015

 Riasztó karbantartás 2016

 

Egyéb dokumentumok:

–          A helyi választási bizottság tagjai       A képviselő-testület munkaterve 2017

 

–          Az önkormányzat egyes ingatlanainak azok egyes ingóságainak elidegenítésével és bérbevételével kapcsolatos díjak

 

 –         Gazdasági program 2014-2019                 –          Környezetvédelmi program

 

–          Közbeszerzési eljárási szabályzat               –          Ár- és belvízvédelmi terv

 

–           Településfejlesztési koncepció      Településfejlesztési koncepció – rajz

 

–          Külterületek meghatározása 2013.07.01.-től   Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017

 

–         A falugondnoki szolgálat szakmai programja