image001 (2).jpg

 

A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Dunatetétleni Kirendeltsége

Cím: 6325 Dunatetétlen, Rákóczi u. 31.

Telefon: 78/ 571-026, 78/ 571-027

Fax: 78/ 571-028

Központi E-mail:  dunatetetlen@dunatetetlen.hu

 

A Közös Hivatal SZMSZ-e

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8-12, 13-16 óra

Kedd: nincs

Szerda, Csütörtök: 8-12, 13-16 óra

Péntek: 8-12 óra

 

A jegyző ügyfélfogadása:

Szerda: 8-12, 13-16 óra

 

A polgármester ügyfélfogadása:

Minden hónap első hétfő: 14-16 óra

 

A jegyzői feladatokat 2008. január 1-től a Hartai Polgármesteri Hivatal, 2013. március 1-től a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal látja el, amely kirendeltséget működtet tovább Dunatetétlenen a Községházán.

A polgármester mellett két köztisztviselő dolgozik, az igazgatási előadó és a gazdálkodási előadó. A közös Hivatal keretein belül dolgozó hartai köztisztviselők látnak el bizonyos részterületeket, időszakos helyszíni munkával. Így az adóügyi és a műszaki jellegű feladatokat.

A társadalmi megbízatású polgármester is általában elérhető délután kettő és négy között a hivatalosan megállapított fogadóórájától eltérően is. Hetente egyszer fogadja a hivatalban az ügyfeleket a jegyző, a műszaki előadó, kéthetente hétfőn az adóügyi előadó. A testületi ülések helyszínéül szolgáló tanácsteremben tartja szerda délután fogadóóráját Vékony Renáta falugazdász és kéthetente kedd délelőtt a járási hivatal ügysegéde. Az adóügyi előadó általában az adóértesítések megküldését követő hét hétfőjén érhető el a kirendeltségen, de egyenleg-információ vagy adóigazolás ügyében az igazgatási előadóhoz is lehet fordulni. A jegyző, a műszaki, és az adógyi előadó sürgős esetben a hivatal hartai székhelyén is rendelkezésre áll az ottani ügyfélfogadási időben.

 

image003 (2).jpg                image004 (1).jpg

 

Szervezeti felépítés (feladatkörök, illetve kihez milyen ügyben lehet fordulni)

 

  Pálfi Mihályné 

polgármester polgarmester@dunatetetlen.hu

– községpolitika

– községgazdálkodás, költségvetési kérdések

– beruházások, felújítások

– pályázatok

– községi rendezvények

– intézményi kérdések

– közszolgáltatások

– katasztrófavédelem

 

   

dr.Sárközi Zsolt

jegyző  jegyzo@dunatetetlen.hu

–  törvényesség, helyi rendeletek, megállapodások, szerződések, szabályzatok

– jegyzőkönyvek

– birtokvitás ügyek

– községtörténet, jelképek

– ingatlan-nyilvántartás

– választással, népszavazással kapcsolatos ügyek

– növényvédelmi, környezetvédelmi, állattartási, állatvédelmi ügyek

– közterülethasználat

 

  Romfáné Mészáros Tünde igazgatási előadó romfane@dunatetetlen.hu

– szociális ügyek

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

– hagyatéki eljárás

– népesség-nyilvántartás

-igazolások, hatósági bizonyítványok

– pénztár, átutalások

– iktatás, irattár

– postázás

– temetővel kapcsolatos ügyintézés

– termőföld bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos és egyéb hirdetmények

– napközi díjak, ételszállítás

– statisztika

 

 

 

   

Molnárné Eiler Renáta

gazdálkodási előadó gazdalkodas@dunatetetlen.hu

– könyvelés

– számlázás

– támogatás igénylések

– költségvetés

– vagyonnyilvántartás

— munkaügyek

 

   

Keresztély László

 műszaki előadó jegyzo@dunatetetlen.hu

– beruházásokkkal kapcsolatos műszaki kérdések

– építésügyek

– településrendezés

– lakókörnyezet vizsgálata

 

  Markó Hajnalka

adóügyi előadó

-adóügyek

  Kriskó Lászlóné

hivatalsegéd

 

 helyiségbérletalkalmi területbérlet,
 

  A hartai székhelyen intézendő ügyek

– anyakönyvi ügyintézés

– üzletbejelentések, kereskedelmi ügyek

Az előadók az előadói irodában, a jegyző és a polgármester pedig saját irodájában fogadja az ügyfeleket. A hivatalsegédet az az előadókon keresztül, illetve az ügy tárgya szerinti helyszínen, az egyeztetett időben lehet elérni.

A kirendeltség viszonylag jól modernizált informatikai szempontból. Az anyakönyvi események rögzítésére szolgáló gépen túl minden köztisztviselő és a polgármester részére is külön számítógép és internet elérési lehetőség áll rendelkezésre, a gépek hálózatban működnek. Mindez egyre nélkülözhetetlenebb a megfelelő működéshez, sőt egyre inkább fel kell készülni az elektronikus közigazgatás széles körű bevezetésére, amely természetesen nem a személyes kapcsolatok rovására kell, hogy történjen, amennyiben azt az ügyfelek igénylik. Az internet egyre szélesebb körű terjedése a községben azonban valószínűleg kialakítja az igényeket is arra, hogy minél több minden legyen elintézhető elektronikus úton. Folytatni szeretnénk azokat a törekvéseket is, hogy ésszerű kereteken belül segítséget nyújtsunk a lakosságnak a nagyobb tömegeket érintő, de valójában nem a kirendeltség feladatai közé tartozó ügyek intézésében is.

 

2012 óta jelentős számú, de rövid idejű szerződésekkel dolgozó és változó személyi állományú közfoglalkoztatott is alkalmazva van az önkormányzatnál. Ők a hivatalsegéddel együtt az önkormányzat és nem a hivatal személyi állományához tartoznak, ami  a gyakorlatban elsősorban azt jelenti, hogy a polgármester munkáltatja őket. A köztisztviselői állomány munkáltatója a jegyző.