A 2016. ÉVI JEGYZŐKÖNYVEK:

 

2016.02.10-KT-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Közbeszerzési terv       Helyi esélyegyenlőségi program 2016       Rendelettervezet a lakáscélú támogatásokról

Bérleti díjak       Adósságot keletkeztető ügyletek       Rendelettervezet a 2016. évi költségvetésről

A költségvetés mellékletei       Tájékoztató táblák a költségvetéshez

Rendelettervezet a 2015. évi költségvetés módosításához     A 2015. évi költségvetés-módosítás mellékletei

Rendelettervezet a temetőrendelet módosításához      A Harta-Dunatetétlen Társulási megállapodás módosítása

Az Önkormányzati Hivatal és a szociális központ munkamegosztási megállapodása

 

2016.03.23.-KT-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Pályázat beadása az 53-as főút melletti kerékpárútra        Tervezési szerződés a kerékpárútra

Felújítások a Községházán

 


2016.05.18.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Rendelettervezet a 2015. évi zárszámadásról      A 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

Megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolítására      Tűzoltósági beszámoló

 

2016.06.15.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

A Medicopter Alapítvány kérelme    Kártalanítási megállapodás módosítása – MÁV

Rendelettervezet az egészségügyi körzetekről     Falugondoki Pályázat

 

2016.07.06.-KT-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Előterjesztés az Ivóvízminőségjavító program üzemeltetére történő átadásához

Táblázat az ivóvíz-közmű-vagyon aktiválásához      Rendelettervezet a hulladékgazdálkodásról

 


2016.08.11.-KT-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Döntés pályázat beadásáról (az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok)

Előterjesztés óvodavezetői pályázathoz    Ingatlanvásárlási ajánlat

Mobiltelefon-torony területére szóló bérleti szerződés módosítása

 

2016.09.21.-KT-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Rendelettervezet a hulladékgazdálkodásról     Vélemény a hulladékgazdálkodási rendelettervezetekről

Bursa Hungarica pályázat       Szociális tűzifa pályázat

Rendelettervezet a 2016. évi költségvetés módosításáról      A költségvetés-módosítás mellékletei

 

2016.10.26.-KT-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Rendelettervezet az iparűzési adóról     Rendelettervezet a szociális tűzifáról

Rendelettervezet a 2016. évi költségvetés módosításáról     Mellékletek a költségvetés módosításához

Rendelettervezet a talajterhelési díjról szóló rendelet módosításáról      Közétkeztetési megállapodás

 

2016.12.12-KT-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Rendelettervezet a közterülethasználati rendelet módosításáról

A Harta-Dunatetétlen Társulási megállapodás módosítása      A 2017. évi munkaprogram

A 2017. évi belső ellenőrzési terv       A Víziközmű vagyon üzemeltetése, nyilvántartásbavétele

Létesítményjegyzék a víziközmű-vagyon aktiválásához      A gyermekétkeztetési rendelet véleményezése

Tájékoztató a közfoglalkoztatási programokról