Állattartási rendelet készül!

A képviselő-testület május 14-i ülésén döntött arról, hogy a következő ülésre készüljön el Dunatetétlen Község állattartási rendeletének tervezete. A rendelet megalkotása nem kötelező, de a téma a tehenek kihajtása miatti problémák okán került ismét napirendre. A képviselő-testület előtt felmerült lehetőségként a kihajtás szabályozása, vagy egy még teljesebb szabályozás állattartási rendelet révén. A tervezet viszonylag részletesebb, más állattartási területekre is kiterjedő szabályokat fog tartalmazni, de a konkrét rendelet ettől eltérhet, illetve el is vethető a szabályozás. Végleges döntés a következő ülésen várható.

 

Megkezdődött az Érpart rendezése!

A vízügyi igazgatóság, az önkormányzat és a Dunatetétlenért Egyesület szervezésében megkezdődik a Fűzvölgyi-csatorna partjának rendezése. A cél, hogy a belterületi telkek mögötti vízparton egy egybefüggően átjárható part menti út alakuljon ki, amely kulturált és áttekinthető környezetként elősegíti a falukép javítását, a horgászat fellendülését. A munkálatok előreláthatóan május 31-én kezdődnek, az állami tulajdonú parti részeken.

 

Járdafelújítás, útjavítás!

2008. május 16-án megkezdődött az utak javítása. A szennyvíz-beruházó cég az általuk okozott úthibákat többségében kijavította, de ez a kötelezettségük természetesen nem szólt a más okból keletkezett kátyúk kijavítására. A beruházás végeztével most az önkormányzat elkezdheti a más okból egyébként is javításra szoruló utak kátyúzását, javítását. A megbízott cég munkásai a kereszteződéseknél és a mellékutcáknál több kátyút is kijavítottak, valamint újraaszfaltozták a park melletti járda egy részét. A későbbiekben még felületi zárások is történnek egyes utcákban.

 

Utcatáblákra pályázik az önkormányzat!

A képviselő-testület május 14-i ülésén döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, hogy utca-, információs és üdvözlőtáblákat állíthasson fel a községben. A tervek szerint két üdvözlőtábla lenne felállítva a Nagyhíd környékén és a Rákóczi utca végén, egy információs tábla a központi buszmegálló mellett, valamint az utcákat és az intézményeket jelző táblák az útkereszteződéseknél, túlnyomó többségében a Rákóczi utcában. Sikeres pályázat esetén a többszázezer Ft-os költség 70-80%-át nyerhetné el az önkormányzat. Kedvező döntés esetén összel már elkészülhetnek a táblák.

 

Újratárgyalja az állattartási rendeletet a képviselő-testület!

A képviselő-testület 2008. június 30-i ülésén 4 igen 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal nem fogadta el az állattartási rendeletet. Hiába szavazta meg a jelenlévő   7 képviselőből – köztük a polgármesterből és az alpolgármesterből – álló testület többsége az előterjesztést, a rendelet elfogadásához a megválasztott képviselők többségének szavazata szükséges, azaz a megválasztott 8 főből 5 igen szavazat. Ugyanakkor az elutasítás sem történt meg egyértelműen, ezért a képviselő-testület a soron következő szeptemberi ülésén újratárgyalja a rendeletet. Amennyiben ismét nem lesz 5 igen szavazat a rendeletre, az gyakorlatilag az elutasítással lesz egyenértékű.

 

520 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat az utcatáblákra!

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. július 15-én döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatát a benyújtott igénnyel egyezően, 520 000 Ft-tal támogatja a község utca- információs és üdvözlő tábláinak elkészítésére. A táblák elkészítése folyamatban van!

 

Telekhatár-kimérések az Ér-parton!

A Vízügyi Igazgatóság július 23-án elkezdte a Fűzvölgyi-csatorna partján az állami terület és a lakótelkek határának kimérését, a part karbantartása, a rendezettség elősegítése miatt. Az érintett lakosok a közeljövőben írásbeli értesítést is kapnak az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.

 

Tovább folytatja a Sportegyesület!

Elnökségi ülést tartott a Dunatetétleni Sportegyesület szeptemberben, ahol a korábbi hírekkel és elképzelésekkel szemben nem hoztak döntést az egyesület megszüntetéséről. A sportegyesület majdnem kizárólagos tevékenysége a községi labdarúgócsapat működtetése volt, s a létszám hiányában a tavaszi bajnokságban részt nem vevő csapat miatt felmerült az egyesület megszüntetésének lehetősége. Bár a szükséges létszám azóta sincs meg, így továbbra sincs labdarúgócsapata a községnek, de az egyesület folytatja a működését, esélyt adva arra, hogy ismét legyen bajnoki mérkőzés a sportpályán, illetve nyitott más sportágak iránt is kellő létszámú érdeklődés esetén. 2008.09.20.

Iskolakezdési támogatást ad a gyermekeknek az önkormányzat!

A szeptember 11-i ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy iskolakezdési támogatásban részesíti a nappali oktatási intézménybe járó gyermekeket. A támogatást szeptember 25-én és 26-án lehet felvenni a hivatalban, a nem a Ráday Pál ÁMK diákjainak iskolalátogatási igazolást kell hozniuk.
Az óvodások 5000 Ft,
Az általános és középiskolások 6000 Ft,
Az egyetemisták, főiskolások 8000 Ft támogatást kapnak. 2008.09.20

 

Elmaradt a tehénkihajtás szabályozása!

A képviselő-testület elfogadta az állatok közterületen történő tartásáról szóló rendeletet, de a tehenek kihajtásával foglalkozó rendelkezések nélkül. A rendelet más állattartási kérdéseket is szabályoz, amelyek október 1-től hatályba léptek, így a kutyák közterületen tartását, s többek között meghatároz bizonyos kivételezett közterületeket is, ahol mezőgazdasági haszonállatok ideiglenesen sem tarthatók. A szeptemberi ülésen nem volt teljes a létszám, ezért a tehénkihajtás szabályozásában úgy foglalt állást a képviselő-testület, hogy 2008. december 31-ig kíván róla dönteni, amikor a képviselők teljes létszámban jelen lesznek, tekintettel arra, hogy a kérdés jelentősen megosztja és foglalkoztatja a közvéleményt, s az esetleges változások csak 2009 tavaszától érvényesülhetnének a gyakorlatban is. 2008.09.20.

 

Egyéb hírek a szeptemberi önkormányzati ülésről

A képviselőtestület újraalkotta a közterület-használati és a szociális rendeletet, többségében formai okokból, jelentősebb érdemi változtatások nélkül. Ismét csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez, amelyre hamarosan beadhatják pályázataikat a főiskolások, egyetemisták, illetve az ilyen intézményekbe felvételizők. Határozott a képviselő-testület arról, hogy a szociális alapszolgáltatások, így a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés jogszabályoknak megfelelő megszervezése érdekében megállapodás megkötését kezdeményezi Harta Önkormányzatával. 2008.09.20.

 

Nemzetközi Madármegfigyelő Napok a Böddi széken!

 

A költségtérítéses képzésben résztvevők is részt vehetnek a Bursa Hungarica pályázatban!

A 198/2008. (VIII.4.) Korm.rendelet módosította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer feltételeit és a pályázat benyújtására jogosultak körét kiterjesztette a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatókra is,

 

Minden pályázó 2000 Ft támogatást kap a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázaton!

Minden pályázó egységesen havi 2000 Ft támogatásban részesül a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton. A felsőoktatásban tanuló dunatetétleni diákok közül 7 fő nyújtott be pályázatot az önkormányzathoz, s az önkormányzati támogatást mindegyikük megkapta. Az ösztöndíjat a 2009. évre elnyert 7 fő mellett a tavalyi évben megállapított 3 éves, ún. A típusú ösztöndíjat is továbbra is folyósítja az önkormányzat a feltételek fennállása esetén. Ilyen típusú ösztöndíjban jelenleg 1 fő részesül.2008.12.08.

 

Tájékoztatót tartott a Vízügyi Igazgatóság az Ér-part rendezésről!

Novemberben tájékoztatót tartott a Faluházban a Vízügyi Igazgatóság a Fűzvölgyi-csatorna partjának rendezési munkálatairól az érintett lakosoknak. A fórumon feltehették kérdéseiket a part menti házak tulajdonosai is. Az Igazgatóság tájékoztatása szerint egyelőre csak a két híd közötti partszakasz rendezése van a terveikben, s számítanak a lakosság együttműködésére.

 

Közmeghallgatás (Falugyűlés) december 15-én (hétfőn) a Faluházban 18 órai kezdettel!
2008.12.08.

 

Elkészültek az utcatáblák!

Elkészültek az utcatáblák! Az utcatáblákon kívül két üdvözlő tábla és egy információs térkép is díszíti a falu közterületeit, ez utóbbi egy virágládával együtt lett elhelyezve a Közösségi Ház mellett.2008.12.08

 

Közgyűlést tart a Sportegyesület!

 

December 27-én délután látogatást szervez a hartai tájházba a Dunatetétlenért Egyesület!

 

A december 15-i közmeghallgatás és a testületi ülés hírei

Az évzáró testületi ülésen a képviselő-testület döntött az új ivóvíz- és csatornahasználati díjakról, amelyek viszonylag mérsékelten emelkedtek. Elfogadta a testület a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási díjakat is. Ez utóbbi igen nagy mértékben emelkedett, az eddig 576 Ft helyett 880 Ft lesz 2009-től a havonta fizetendő közszolgáltatási díj ÁFA nélkül. A nagymértékű emelkedés oka az, hogy a szolgáltatást végző Dunanett Kft. által használt hulladéklerakó nem alkalmas a további használatra és a Pusztazámoron elkészülő új hulladéklerakó megépítésének és 30 éves üzemeltetésének költségeit be kell építeni a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatok által megállapított díjba. A közmeghallgatáson a polgármester beszámolt a 2008.évi működésről és a jövő évi tervekről. A lakosságból felszólalók elsősorban a szennyvíz-hálózat és a szilárdhulladék-szállítás működésével kapcsolatosan érdeklődtek.2008.12.17.