Továbbra is nagy hidegek várhatók, minusz 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet. Mindannyiunk biztonsága érdekében érdemes átolvasni az alábbi tájékoztatókat:

 

 Rendőrségi tájékoztató

 A Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Polgári Védelem) tájékoztatója

 

Dunatetétlenen a Faluház van kijelölve az esetleges vészhelyzetek esetén melegedőként vagy átmeneti szálláshelyként. Ha valaki tudomást szerez arról, hogy a hó miatti elakadás vagy más, a kihűlés miatt veszélyeztetett helyzetbe kerül valaki, hívja az önkormányzatot a 78/571-026 vagy a78/571-027-es telefonon, hivatali időn túl Pálfi Mihályné polgármestert a 06-20-9-657-658-as telefonszámon.

Más fontos elérhetőségek!

 

EDF Démász hibabejelentés:                      06 40 822 000

 (ÉGÁZ – DÉGÁZ) GDF SUEZ:                       06 80/440-141 ; 06 80/820-141

 Kalocsavíz Kft: Hibabejelentés (0-24h):     06 78462-244;06 78 462-324;   06 30 556-3480

 Közútkezelő:                                                     06 78 586-060, 06 30 9-670-472

 

Hozzáadva: 2012-02-01 09:54:44

Polgármesteri tájékoztató körlevél

Tájékoztató többek között a könyvtár nyitva-tartásáról, sakkfoglalkozásról, az idősek szociális helyzetének felméréséről.

 

Hozzáadva: 2012-02-02 08:10:44

Február 23-án délelőtt 9 és 11 óra között áramszünet lesz  a község egy részében. Az áramszolgáltató plakátja az érintett részekről itt található!

 

Hozzáadva: 2012-02-14 13:26:37 

A Mercedes-Benz toborzási napot tart 2012. február 17-én, pénteken, 10 és 12 óra között Kalocsán a Városházán, munkaerő felvétel miatt. Elsősorban az autógyártáshoz szükséges szakmai végzettségűek vagy ilyen tapasztalattal rendelkezők jelentkezését várják, mint autószerelő, fényező, lakatos, eletromechanikai műszerész stb.

A rendezvény plakátja itt!

 
 
 
Frissítve: 2012-02-16 14:36:43

Beszámoló a képviselő-testület 2012. február 9-i üléséről.

 

A képviselő-testület 2012. február 9-én tartotta ez évi első ülését. A polgármester beszámolójában elhangzott, hogy kialakították a járási rendszer koncepcióját, ez alapján Dunatetétlen a kiskőrösi járásba kerülne, de ő kérte a kalocsai járáshoz történő átcsatolást, amely valószínűleg el lesz fogadva. 

Tájékoztatta a polgármester a képviselő-testületet, hogy a Hajdú-Bihar megyei Tetétlen község mint névrokonokat, megkereste Dunatetétlent és Kőröstetétlent is, hogy közös programot szervezzen július 13-ára egymás megismerése céljából. Dunatetétlennek már volt egy ilyen kezdeményezése 2000-ben, s Kőröstetétlennel volt is egy kapcsolatfelvétel a millenium idején, de ez nem folytatódott. A képviselő-testület támogatta a kapcsolatfelvételt.

A polgármester tájékoztatást adott a közmunkaprogramok alakulásáról, a nagyobb mennyiségű hóesés miatti munkálatokról, a községháza felújításával kapcsolatos pályázati elszámolásról, ahol még nem volt ellenőrzés és egyelőre még nem kapta meg az önkormányzat a megítélt és megelőlegezett támogatást, de az igényt már benyújtotta.

A képviselő-testület két természetvédelmi terület adás-vétele kapcsán lemondott az elővásárlási jogáról, néhány képviselő bejelentést tett arra vonatkozóan, hogy nem minden ház előtt takarítják el megfelelően a havat, illetve egyesek nem gondoskodnak arról, hogy a kutyájuk ne járhasson ki az utcára.

A képviselő-testület több rendeletet felülvizsgált, így hatályon kívül helyezte a víz- és szennyvízdíjról szóló rendeletét, mert a díj megállapítása már miniszteri hatáskör lesz. Rendezte a szervezeti és működési szabályzatban, hogy a polgármester hatásköréből a jegyzőébe került a lakásfenntartási támogatás megállapítása, módosította a Bursa Hungarica ösztöndíj megállapításáról szóló rendeletet a szociális rászorultságra vonatkozó jövedelemhatár miatt és elfogadta az új szociális rendeletet. Az új rendelet már a lakásfenntartási támogatás megállapítását is a lakókörnyezet rendezettségéhez köti, összhangba került a bekövetkezett változásokkal, de nagy részében ugyanazokat az ellátásokat tartalmazza.

Az aljegyző tájékoztatta a testületet a kutyatulajdonosokra kivethető ebrendészeti hozzájárulásról és az új önkormányzati törvény főbb szabályairól. A képviselő-testület nem kívánt élni az ebrendészeti hozzájárulás kivetésével.

A polgármester tájékoztatta a képviselőket a 2012. évi költségvetés főbb számairól, de a rendelet elfogadását csak  a következő ülésen javasolta, mert azt meg kell előznie a hartai székhelyű közös intézményi költségvetések elfogadásának, és a rendelet kialakításával kapcsolatosan is érdemes még tisztázni a sok jogszabályi változásból eredő bizonytalanságot.

 

 

Hozzáadva: 2012-03-21 12:07:23

A Dunatáj Közalapítvány 2012. április 1-jén 9 órától madármegfigyelő túrát szervez Tavaszköszöntő Bíbicváró címmel a Böddi széken.

A rendezvény plakátja itt olvasható!

 

Frissítve: 2012-03-31 12:34:12

Színházlátogatás április 2-án! Este 18 órakor indul busz a dunaújvárosi színházba!

Részletek  itt olvashatók!

 

Testületi ülés volt március 13-án!

Hozzáadva:  2012-04-02 07:52:50

 

A márciusi képviselő-testületi ülésen a polgármester beszámolójában elhangzott, hogy az egyik normatív támogatás megszűnése után hasonló céllal pályázati lehetőség nyílik, s a közmunkaprogramban elvégzendő árok-felújítások, karbantartások gépi segítségére lehetne felhasználni ezt a forrást, de még nem alakult ki a végleges megoldás. A könyvtárba beszerelték a riasztót, így már megoldott a helyiség védelme. Az idei véradás április 26-án lesz, s mivel ez hétköznapra esik, ezért most a Faluházban lesz megszervezve. A Dunanett Kft. tájékoztatása szerint a lomtalanítás idén ősszel lesz. A polgármester javasolta, hogy a Falunap ebben az évben április 28-án legyen.

A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a decemberi rendeletét a hulladékszállítási díjaknak a Dunanett Kft. által javasolt emeléséről, mert azóta, egy az év végén elfogadott törvény alapján ebben az évben nem lehetséges a díjemelés.

A belső munkát érintő néhány döntés meghozatala után az önkormányzat költségvetésének elfogadása miatt a testület a több éves kötelező hagyomány szerint ezúttal Dunatetétlenen tartotta meg a közös ülést a hartai képviselő-testülettel, s fogadták el a közösen fenntartott Ráday Pál ÁMK és a hivatal költségvetését, saját költségvetésük elfogadása előtt.

 

Hozzáadva: 2012-03-19 22:28:58

Március 14-én emlékeztek meg a tagóvoda és a tagiskola pedagógusai és diákjai az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kezdetéről, 1848. március 15-éről. Az ünnepségen az önkormányzat helyezett el koszorút a temetőben lévő kopjafáknál.

 

       

 

       

 

Hétvégi nyitva-tartás a Polgármesteri Hivatalban

 

Hozzáadva: 2012-04-20 07:46:01

 

A hétvégén szombaton is nyitva tart a Polgármesteri hivatal!   

 

 

A képviselő-testület április üléséről

 

Az áprilisi ülésen a polgármester beszámolt arról, hogy megérkezett a községháza felújítására pályázott pénz nagy része, 9 800 ezer Ft, amely a 80%-a a pályázott összegnek. A fennmaradó rész később érkezik, mert a beruházás akkor lesz teljes, ha a szeméttárolók, a bokrok, virágok elhelyezése is megtörténik, kifizetésre kerülnek a műszaki ellenőri, projektmenedzseri költségek, illetve egy ismertető kiadványt is kell készíttetni a beruházásról és ennek kapcsán a községről.  Az időjárásra tekintettel ezek a munkák most kezdődnek el. Térkőből elkészült a temetőben a ravatalozó előtti új feljáró. A polgármester javaslatára a testület elfogadta, hogy a 2012. évben a Közösségi Ház felújítására használja ki a szóba jöhető pályázati lehetőségeket. Első lépésként a paksi Jövőnk Energiája Alapítványhoz nyújt be pályázatot 1 millió Ft támogatásra.  A bekövetkező jogszabályi változások miatt a képviselő-testület új vagyonrendeletet alkotott, s tárgyalt egy új, a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló új rendeletről is.

 

 

Falunap 2012

 

Április 28-án volt a 2012-es Falunap, amelyen igazi jó idő, szinte nyári meleg fogadtaa résztvevőket. Sok program tett színessé a napot, az iskolai-óvodai műsorok után az iskolások mesejátékot adtak elő, hagyományőrző íjászok, nagy felfújható légvár várta a felnőtteket és gyerekeket.

 

 

 

 

 

Bemutatót tartott a dunatetétleni zumba-csoport.

 

 

A hagyományos virslis megvendégelés után a sportpályán focibajnokság és játékos vetélkedők voltak, illetve több családi, baráti csoport bográcsos ebéddel ünnepelte a napot.

 

 

 

 

 

Este a szokásos faluházi kulturális és ügyességi vetélkedő zárta a napot.

 

 

Beszámoló a képviselő-testület májusi üléséről

A képviselő-testület a májusi ülésén közös ülést tartott a 2011. évi zárszámadás elfogadása miatt Harta képviselő-testületével, amelyre a közösen működtetett közoktatási intézmények és a polgármesteri hivatal miatt volt szükség. Ezt követően az önkormányzat elfogadta a saját önkormányzati zárszámadását.

 

Beszámoló a képviselő-testület júniusi üléséről

A júniusi ülésen a polgármester beszámolt arról, hogy a Startmunka-programban a Rákóczi utcai árkok ásása továbbhaladt, a Községháza felújításához kapcsolódó parkosítási munkálatok megtörténtek, a kiadvány elkészült. Sajnálatát fejezte ki, hogy az elkészült beruházást nem mindenki tartja fontosnak megóvni, az orvosi rendelőnél egyes fiatal kamaszok firkáltak az újonnan színezett falra, s rendszeresen szemetelnek és kárt okoznak a környezetében is. A júniusi vihar elég jelentős mennyiségű ágat tördelt le a fákról, dőltek is ki fák. A katasztrófa-védelem felmérte a térségben a veszélyes fákat, s a felmérés eredményét megkapta az önkormányzat is. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a szennyvíz-csatorna Fűzvölgyi-csatorna alatti átvezetése miatt a Vízügyi Igazgatóság 173 ezer Ft kártérítést kért jogszabályra hivatkozva, amelyet az önkormányzat kifizetett. Megtörtént az Ivóvízminőség-javító program közbeszerzést lefolytató cégének a kiválasztása, ezzel elindul a program közbeszerzési eljárása.

A képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálta a társulási szerződéseit, s módosította, illetve kezdeményezte a szükséges módosításokat. Döntött a képviselő-testület a Kalocsavíz Kft. törzstőke-emeléséről, amelyet Solt csatlakozása miatt kellett végrehajtani. A testület döntött a hivatali helyiségen és időn kívüli anyakönyvi események és az anyakönyvvezetők díjának meghatározásáról szóló rendeletről és módosította a hulladékszállítási díjakat, amelyeket év elejétől nem lehetett emelni jogszabályi előírás miatt, amelyet azóta visszavontak. Emiatt azonban a mostani emelés jelentősebb mértékű kell, hogy legyen. Elfogadta a képviselő-testület a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló új rendeletet, amely a meglévő adatokat nem érinti, kötelező változtatásokat nem ír elő. Elhangzott, hogy a járási rendszer létrehozása az elfogadott törvény szerint csak kevés mértékű feladatcsökkenéssel fog járni a hivatalra nézve, a legjelentősebb mértékűnek a népesség-nyilvántartás és a közgyógyellátásról való döntések járáshoz kerülése tűnik. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Hajdú-Bihar megyei Tetétlenen sorra kerülő „Tetétleniek I. Országos találkozója” elnevezésű rendezvény, amelyre a testület tagjai és több dolgozó is névre szóló meghívót kapott, két héttel később, július 27-én lesz megrendezve. A polgármester elmondta, hogy a programra való elutazáshoz a résztvevők létszámától függően fog járművet rendelni.

 

Ügyfélfogadási szünet pénteken! Tetétleniek talákozója!

2012. július 27-én szabadságolások és a Tetétleniek talákozója miatt zárva lesz a Polgármesteri Hivatal.

Hétfőn a szokott rendben lesz ismét ügyfélfogadás.

 

A Tetétleniek találkozóját 2012. július 27-én rendezik a Hajdú-Bihar megyei Tetétlenen, ahova az ország másik két “Tetétlen” elnevezésű települését várják még, a Pest megyei Köröstetétlent és Dunatetétlent. Községünket egy 8 fős delegáció fogja képviselni, amely a képviselő-testület tagjaiból és önkormányzati dolgozókból fog állni. A rendező település szándéka, hogy rendszeressé tegye ezeknek a névrokon falvaknak a találkozóit. Az ötletet már településünk is kezdeményezte 1997-ben, amely akkor még visszahang nélküli maradt, majd 2000-ben, a milleniumi ünnepségek idején járt meghívásunkra itt Kőröstetétlenről egy delegáció, s mi is képviseltettük magunkat a kőröstetétleni ünnepségen. A kapcsolat azonban azóta megszakadt, s most az ebben eddig részt nem vevő hajdúsági Tetétlen kezdeményezésére lehet újból folytatása.

 

Tűzgyújtási tilalom!

Az erdészeti Igazgatóság 2012. július 21-től általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tűzgyújtási tilalom az erdőkre, fásításokra és az azoktól 200 méteren belüli területekre vonatkozik, tehát a saját kertjében bárki meggyújthatja a grillsütőt, vagy a szalonnasütőt, ha 200 métertől távolabb fekszik az ilyen területektől.

Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy, bár a “Fenyves” nem erdőként van nyilvántartva, de ténylegesen jelentősebb mértékű fás terület, ezért a közeli szomszédokban lehetőleg tartózkodjanak a szabadtéri tűzzgyújtástól!

 

Tetétleniek találkozója

Hozzáadva: 2012-07-29 12:51:24

A Tetétleniek találkozóját 2012. július 27-én volt a Hajdú-Bihar megyei Tetétlenen, ahova az ország másik két “Tetétlen” elnevezésű települését hívták még, a Pest megyei Köröstetétlent és Dunatetétlent. Dunatetétlent egy 8 fős delegáció képviselte a képviselő-testület tagjaiból és önkormányzati dolgozókból.  A rendező település szándéka, hogy rendszeressé tegye ezeknek a névrokon falvaknak a találkozóit. Az ötletet már településünk is kezdeményezte 1997-ben, amely akkor még visszahang nélküli maradt, majd 2000-ben, a milleniumi ünnepségek idején járt meghívásunkra itt Kőröstetétlenről egy delegáció, s mi is képviseltettük magunkat a kőröstetétleni ünnepségen. A kapcsolat azonban azóta megszakadt, s most az ebben eddig részt nem vevő hajdúsági Tetétlen kezdeményezésére lehet újból folytatás.

A három “Tetétlenből” mi vagyunk a legkisebbek. A rendezvényt szervező Tetétlen, amelyet egykor Hajdútetétlennek is hívtak a legnagyobb, egy közel 1400 lakosú település, amely több mint kétszer akkora létszámot jelent, mint a mi községünké. Sajnos Kőröstetétlen, amely majdnem útban esik nekünk, lemondta a találkozót, ezért csak bennünket láttak vendégül a házigazdák.

 

 

A Faluházban rendezett ünnepségen kulturális programokkal készültek a helyiek, s a községi zászlók elhelyezése után a két polgármester asszony is köszöntötte a részt vevőket, illetve szóltak saját településükről.

 

 

Községünk egy fenyőfát, amely a címer részeként is jellemző fa Dunatetétlenen, ajándékozott egy emléktáblával a házigazda településnek, s a könyvtárosunk Bengő Anikó által készített kisfilmmel mi is bemutattuk röviden a falunkat.

 

 

Ezt követően a delegáció megnézte Tetétlen intézményeit, végül a helyi tájházat, ahol a közmunkával folytatott helyi zöldségtermesztést is megtekinthették a képviselőink.

 

 

Tetétlen nagysága miatt más problémákkal küzd mint mi, de helyben tanulnak a felsőseik, szélesebb körű ellátottságuk van, nagy tágas intézményekkel. Ugyanakkor mégis vannak közös ügyek is, mert az ő önállóan intézett ügyeik is egyre kevésbé lesznek ílyen módon folytathatóak, s a környező települések között ők is kicsinek számítanak.

 

 

Az ismerkedés és a kapcsolat révén valószínűleg lehet tanulni egymástól és tapasztalatokat megosztani. Nem véletlen, hogy sok másik példa is létezik a települések ilyen jellegű együttműködésére. A házigazdák nagy igyekezettel készültek és nagy szeretettel fogadtak bennünket. A polgármesterünk elmondta, hogy reméli, hogy a következő évben már mindhárom település tud majd találkozni egy újabb találkozón, a mostani remélhetőleg hagyományteremtő rendezvény folytatásaként.

 

További képek az archívumban!

 

Meghalt dr. Mihály Ferenc gyermekorvos!

Hozzáadva: 2012-08-08 10:53:08

Tragikus hirtelenséggel meghalt dr. Mihály Ferenc gyermekorvos, aki már két évtizede végezte a munkáját Dunatetétlenen és Hartán. A temetés ideje alatt zárva lesz a Polgármesteri Hivatal! A szentmise a temetés után lesz a dunatetétleni templomban.

 

 

BÚCSÚ DR. MIHÁLY FERENC GYERMEKORVOSUNKTÓL!

 

Egy út végetért, s a gondolat mi bennünk ért, nehezen kél útra, de a hála és a köszönet segít Önnek mindezt elmondani.

 

Doktor Úr!

 

A dunatetétleni gyermekek és szüleik, az egész lakosság nevében köszönöm, hogy gyógyított minket, hogy figyelt ránk, s hogy nemcsak a felírt gyógyszer, de gyakran már Ön volt az orvosság, mert bizony hatott ránk!

A rendelője bejáratánál mécsesek jelzik bánatunk, ahol szomorú szívvel, hitetlenkedve megállunk.

Községünk polgármestereként fejet hajtok emberien gyógyító munkája előtt, és az utolsó személyes találkozásunk emlékével, mikor udvarából visszaintett nekem, búcsúzom mindannyiunk nevében Öntől. Végső nyughelyét nagy megtiszteltetéssel vigyázzuk, s köszönjük Önnek, hogy nemcsak velünk, hanem értünk is volt minálunk!

 

                                                                                                                                   Pálfi Mihályné

                                                                                                                                    polgármester

 

Néhai dr. Mihály Ferencet Dunatetétlen Község Önkormányzata, Harta Nagyközséggel együtt saját halottjaként búcsúztatja.

 

Könyvtári napok 2012.10.02 – 2012.10.07.

Hozzáadva: 2012-09-26 10:07:57

 

A jövő héten, október 2-től 7-ig lesznek az Országos Könyvtári Napok, amelybe a Dunatetétleni Könyvtár is bekapcsolódik.

A részletes programot az Önkormányzat/Művelődés/Könyvtár oldalon lehet elolvasni.

 

Képviselő-testületi ülés volt szeptember 13-án!

Hozzáadva: 2012-09-13 09:59:54

 

A polgármester beszámolójában elhangzott, hogy megkezdődött a felmérés a jövő évi közmunkaprogramokhoz, s a testület 10 fő alkalmazását tervezte be. Megkezdődött a játszótér biztonsági felülvizsgálata, amely jelentős költséggel fog járni, csak a vizsgálat kb. 90 ezer Ft, s erre jönnek az esetleg szükséges átalakítási költségek. Elkészült a Közösségi Ház új tetője, előtető épült a hivatali bejárat fölé, s új, a már tavasszal elkészült kábeltelevíziós bejárat fölöttihez hasonló előtető lett a posta fölött is. Jelentős változás a község életében, hogy végre megkezdődött a hartai-járáspusztai út felújítása, amelyen a község lakosai nap mint nap közlekednek. Remélhetőleg jelentős életminőség-változást hoz a kiszélesített, biztonságosabb út az itteniek életébe. Az út felújításánál megtalálták a régészek egy avarkori kemence nyomait is a falu végénél.

A polgármester elmondta, hogy már folyik a járási hivatalok kialakítása, több önkormányzat dolgozóját is a járási hivatalokban fogják jövőre foglalkoztatni, s nem lehet tudni, hogy a megmaradt dolgozókból hányan dolgozhatnak majd továbbra is január 1-jétől, mert komoly változások lesznek, s ennek a kihatásait még nem lehet tudni.A képviselő-testület elfogadta a költségvetés teljesítéséről szóló félévi beszámolót, s döntött a bérbe adható ingatlanok díjainak emeléséről november 1-jei hatállyal. Az új díjak az önkormányzat más fontos döntéseinél találhatók meg.

Vass Áron, a tagiskola vezetője beszámolt az iskolakezdésről, elmondta, hogy főbb vonalaiban az oktatás változatlanul folyik, egyedül a napközinél van egy jelentős változás, amely a hét négy napján gyermekfelügyelet formájában történik. Egyetlen egy nap van valódi napközi ellátás, ami a szakkörökre is lehetőséget ad. Beindul itt is a mindennapos testnevelés, amely egyelőre csak az első osztályosokat érinti, a német nyelv oktatása óradóval történik.

Rohoskáné Dulai Katalin a tagóvoda nevelési évének kezdetéről beszélt, elmondta, hogy 18 gyerek van beíratva az óvodába, 1 teljes és egy részmunkaidős óvónővel, egy dajkával, amely szintén nem jelent változást az eddigiekhez képest, s mindezt továbbra is egy vegyes csoportban.

 Az aljegyző tájékoztatást adott a közoktatást érintő jogszabályi változásokról, ahol még mindig sok a bizonytalanság. A törvény alapján az biztos, hogy az iskolák szakmai munkájának irányítását, pedagógusait átveszi az állam, s a 3000 fő alatti önkormányzatok esetében az iskolák épületeinek üzemeltetését is. Ugyanakkor van lehetőség arra, hogy az önkormányzat mégis kérje a további fenntartást a maga számára. Erről október 30-ig kell nyilatkoznia. Megnehezíti a döntést, hogy egyelőre nem lehet tudni, hogy a döntésnek mi az anyagi következménye, azaz a feladat átadása milyen bevétel-csökkenést jelent majd. Erről információt a kormányhivataltól várnak, ha nem jelenik meg egy irányadó jogszabály. Nem lehet tudni biztosan azt sem, hogy a meglévő iskolatársulásokat miként érinti a változás. Remélhetőleg az ősz folyamán tisztázódnak ezek a kérdések.

A képviselő-testület elfogadta a Ráday Pál ÁMK aktuális tanévi munkatervét.

 

Hozzáadva: 2012-10-12 08:58:06

 

Őszi képek a községről

 

 

 

 

 

Ebnyilvántartás!

Hozzáadva: 2012-10-12 08:09:09

 

2012. október 11-én megkezdődött a kutyák összeírása. Remélhetőleg a következő héten az összes eb bekerül a helyi nyilvántartásba, s ezt követően megkezdődhet a kutyák kötelező, chippel történő megjelölésének előkészítése.

2013. január 1-jéig minden 4 hónaposnál idősebb ebet chippel kell ellátni, s erre szervezetten is sor fog kerülni a közeljövőben, megkönnyítve azok helyzetét, akikhez nem jár rendszeresen állatorvos, vagy nem tudják a kutyájukat elszállítani. A szervezett megjelölésről tájékoztató körlevélben lesznek értesítve a kutyatulajdonosok. Akik egyénileg kívánják elvégeztetni a beültetést, azoknak majd az erről szóló igazolást kell bemutatniuk a hivatalban.

 

Útfelújítás!

Hozzáadva: 2012-10-12 08:36:48

2012. szeptemberében megkezdődött az 51-es főútvonalat az 52. sz. főútvonallal  összekötő 5305-összámú, Hartától, Dunatetétlenen át Solt-Járáspusztáig tartó út felújítása, kiszélesítése. A régóta várt útfelújítás minden bizonnyal jelentősen jobbá teszi Dunatetétlen megközelítését is és jó minőségű úton teszi lehetővé Solt elkerülését a Kalocsa felől Kecskemét irányába közlekedők részére.

 

 

Megújul a Közösségi Ház!

 

Hozzáadva: 2012-10-12 08:47:08

 

Az idei évben a Közösségi Házat újítja fel külsőleg az önkormányzat. A nyáron új cserepeket kapott épületnek nemrég a nyílászárói lettek kicserélve, jelenleg a homlokzatfelújítási munkálatok folynak. A beruházást két pályázat segítségével tudja a képviselő-testület finanszírozni.

További információk ak a beruházások oldalon.

 

Bursa Hungarica 2013 !

 

Hozzáadva: 2012-11-12 11:07:37

 

Az önkormányzat ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Fontos változás, hogy a pályázatbeadáshoz regisztrálni kell a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerébe, ( EPER-Bursa rendszer) s ide a pályázóknak kell feltölteniük az adataikat.

 

A cím:  https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx..

 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak 2013 november 23-ig személyesen vagy postai úton.

 

A kutyák mikrochipezése!

 

Hozzáadva: 2012-11-12 11:16:36

 

A kutyák mikrochipezésére szervezett formában a községben 2013. november 17-én kerül sor Dr. Mészáros Zsolt állatorvos közreműködésével reggel 8 órától.

 

    

 

Részletes tájékoztató     Tudnivalók a chipezésről

 

A bejelentő adatlapot a Polgármesteri Hivatal/Letölthető nyomtatványok menüpontnál lehet megtalálni!

Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van rá, a szerkeszthető nyomtatványt számítógéppel töltsék ki, majd kinyomtatva írják alá.

 

Minta a kitöltött adatlapra

 

Az októberi testületi ülésről

 

Hozzáadva: 2012-11-12 15:42:27

 

 

Az októberi ülésen a polgármester beszámolójában elhangzott, hogy az újonnan bevezetett délutáni gyermekfelügyelet jól működik az iskolában, és a kellő számú jelentkező miatt a zeneoktatás is beindult. Újjáalakult a nyugdíjas-klub is a sok évi szünet után, egyelőre elég jelentősnek mondható az érdeklődés. A Közösségi Ház felújítása befejeződött, de szükséges volna még egy belső felújítás is a teljes körű változáshoz. Megtörtént a játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata, a hibák kijavítása zömében szintén megtörtént. A községháza felújításával kapcsolatos utóellenőrzés során tett kifogások többségében meg lettek oldva, a legnagyobb problémának jelenleg az tűnik, hogy nem a pályázatba írt márkájú fűmag lett elvetve a parkosításnál, így nincs róla megfelelő tanúsítvány. Szerencsére a összberuházáshoz képest ez viszonylag jelentéktelen költséget jelent.

 

A képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2013-as fordulójához történő csatlakozásról, valamint elfogadta a temetőben lévő halottasház (kripta) külső felújítására adott 1 042 000 forint összegű árajánlatot.

 

Nejcserés-támadás-Színházlátogatás Kalocsán!

 

Hozzáadva: 2012-11-20 10:47:11
 

2012. december 14-én busz indul a községből a kalocsai színházba.

A program plakátja itt olvasható!

 

Ebek ismételt mikrochipezése

 
Hozzáadva: 2012-12-03 09:50:16
 
 

EBEK ISMÉTELT MIKROCHIPEZÉSE 2012. DECEMBER 8-ÁN !

 

Akinek még nem lett a kutyájába beültetve a jövő évtől kötelező mikrochip, annak ismételten lesz lehetősége a beavatkozást elvégeztetni 2012. december 8-án (szombaton) délelőtt 8 és 10 óra között a Tűzoltószertár előtt.

Továbbra is kérem, hogy a bármelyik állatorvossal elvégeztetett beültetést követően hozzák be a vonalkódot tartalmazó állat-egészségügyi kiskönyvet az önkormányzathoz, illetve, hogy jelezzék felénk vagy az állatorvos úr felé, amennyiben azt szeretnénk, hogy házhoz menjen.

 

Dunatetétlen, 2012. december 3.

                                                                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                                          dr. Sárközi Zsolt s.k.

                                                                                                                 aljegyző

A képviselő-testület novemberi üléséről

A novemberi ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy a Stratmunka-program keretében a Rákóczi utca padkarendezésére és a Kossuth és a Hunyadi utca vízelvezetésének megoldásához szükséges munkálatokra nyújt be pályázatot, 10 fő foglalkoztatását remélve ettől.

A képviselő-testület tárgyalta a következő évi költségvetés koncepcióját, amely rendkívül bizonytalan volt még. 20 éve nem látott változás következik be azzal, hogy az önkormányzatok gazdálkodása sokkal kötöttebb lesz az ún. feladatfinanszírozás bevezetésével, amikor a kapott bevételeket lényegében az önkormányzat nem csoportosíthatja át más feladatokra, egyedül a saját bevételeit tekintve marad meg a lehetősége a független döntésre. Ezt is korlátozza ugyanakkor, hogy ebből is kötelezően hozzá kell tennie az állam által meghatározott feladatokhoz, s a gépjárműadó 60%-át pedig elvonják. Az iskola költségei az állami átadás révén már nem az önkormányzatot terhelik, de félő, hogy az elvonás ennél nagyobb mértékű lesz. Az önkormányzatok jelentős részét tehermentesíti az állam, kifizetve az adósságaikat. Ezek alapján sajnos, Dunatetétlen önkormányzata ebben a segítségben nem részesül, mert mindig felelősen és takarékosan gazdálkodott és nincs adóssága. Az elvonások viszont ugyanúgy érintik, mint a többi önkormányzatot, s akár fel is emészthetik az évek során összetakarékoskodott pénzmaradványát.

 

A polgármester beszámolt a közmunkaprogramokról, sikeresnek ítélve mindegyik végrehajtását, összesen 3 ilyen programban vett részt 2012-ben az önkormányzat.

Az aljegyző tájékoztatást adott a hivatal 2012-es működéséről, illetve az új közös hivatal felállításával kapcsolatos tudnivalókról. Az önkormányzati törvény változása miatt új hivatalokat kell létrehozni, a 2000 főnél kisebb falvak nem működtethetnek önálló hivatalt. Ez Dunatetétlen esetében már eddig sem volt így, 5 éve Hartával közös hivatala van a községnek. Ennek ellenére azt újra kell alkotni, s ehhez létszámokat határoztak meg, ami úgy tűnik, hogy megnehezíti majd ezt, ugyanis a megállapított létszámtól eltérni valószínűleg nehezen lehet. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra, illetve az iskola-átadás aláírására a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert.

Új külső burkolatot kapott a halottasház!

Hozzáadva: 2012-12-01 08:19:18

Az októberi testületi ülésen hozott döntés alapján a temetőben lévő halottasház (kripta) szeletelt téglaborítást kapott, amely remélhetőleg jobban ellenáll az időjárásnak és az esetleges vizesedésnek. A palatető is zsindelyborítást fog kapni.

 

  

 

 

Megérkezett a Mikulás az iskolába!

Hozzáadva: 2012-12-07 08:27:23
 

   

   

 

 

 

Kéményseprésről szóló rendelet

Hozzáadva: 2012-12-12 16:13:13

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról nem önállóan gondoskodó önkormányzatok részére e tevékenységgel kapcsolatosan Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult rendeletet alkotni és abban a díjakat is meghatározni.

 

A 2013. január 1-jétől hatályos rendelet és mellékletei az Önkormányzat / képviselő-testület / rendeletek menüpontnál olvashatók.

 

 

 

 

Befejeződött a Harta-Járáspusztai út felújítása!

 
Hozzáadva: 2012-12-01 08:05:12
 

Megtörtént az utolsó hivatalos helyszíni bejárás a Dunatetétlen belterülete mellett elhaladó 5305. sz. út felújítása kapcsán. Községünkből ez az út vezet Hartára, illetve a másik irányba Járáspusztára, ahonnan a Kecskemétre vezető 52. sz. főútvonalra lehet továbbhaladni. Az érintett települések lakóin kívül a Kalocsa felől Kecskemét felé igyekvők közül is valószínűleg még többen fogják ezt az útvonalat választani, mert így már egyértelműen kedvezőbb erre haladni Solt kikerülésével. Az ünnepélyes átadásra 2012. december 13-án kerül sor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

Ünnepélyesen is átadták a felújított 5305. sz. utat.

Hozzáadva: 2012-12-15 12:41:03

Ünnepélyesen is átadták a felújított 5305. sz. utat, amely Hartát köti össze Solt-Járáspusztával, s Dunatetétlen belterületét érinti félúton.

 

A felújított utat Pálfi Mihályné polgármester adta át Bányai Gábor megyei közgyűlési elnökkel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetőségének tagjaival, Mázsi Attila vezérigazgatóval és a cég Bács-Kiskun Megyei vezetőjével, dr. Szatna Zoltánnal. Az ünnepségen részt vettek a kivitelező cégek munkatársai, a térség polgármesterei és az átadókon kívül még beszédet mondott Font Sándor országgyűlési képviselő.

 

 

    

 

    

 

A képviselő-testület decemberi üléseiről

 

December 12-én közös ülést tartott a képviselő-testület Harta Önkormányzatával az iskolák állami átadásához szükséges döntések meghozatala miatt. Az ülésen döntött a két képviselő-testület arról, hogy a Ráday PÁL ÁMK alapító okiratát, társulási megállapodását és szervezeti és működési szabályzatát az iskola kiválásának megfelelően módosítja. Mivel Frei Lászlóné ÁMK igazgató az iskolával együtt átkerül az állam irányítása alá iskolaigazgatóként, az ÁMK új igazgatójának az óvoda vezetőjét, Tupcsiáné Szabados Magdolnát bízta meg a két önkormányzat.

 

Másnap a képviselő-testület helyben is ülésezett és közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson a lakosság részéről nem jelent meg senki, ezt a polgármester a mindennapos kapcsolatoknak és a problémák azonnali jelzés-lehetőségének és a tájékoztató körleveleknek tudta be.

A polgármester beszámolt arról, hogy megtörtént a hartai-járáspusztai út felújításának ünnepélyes átadása, ami jelentősen javítja a községben lakók életminőségét. A képviselő-testület döntött az eddig is a Hart-Agroszolg Kft. által bérelt önkormányzati földek bérleti szerződésének meghosszabbításáról.

 

Jelentős változások történtek a szemétszállításnál. 2013-tól már nem az önkormányzatoknak kell dönteniük a szolgáltató javaslata alapján a díjakról, s a Dunanett Kft. jelentős díjemelést tervez, de a végleges döntést a Magyar Energia Hivatal, később a miniszter mondja ki. Erre valószínűleg ebben az évben már nem kerül sor. Változik a szolgáltatás is, megszűnik a vonalkódos rendszer, s egyforma díjat fizet minden háztartás attól függetlenül, hogy hányszor szállíttat. Eltérés csak amiatt lehetséges, hogy a legfeljebb 2 fős háztartások kérhetnek 80 literes edényt is, kisebb díjért. Lesz lehetőség a papír és műanyag csomagolóanyagok külön zsákokban történő gyűjtésére és évente 8-szor a zöldhulladék elszállíttatására is. Ezeknek az elképzeléseknek megfelelően a képviselő-testület döntött a köztisztasági rendelet módosításáról, s hatályon kívül helyezte a díjakra vonatkozó rendelkezéseket.

 

Megérkezett a tél!

 

Hozzáadva: 2012-12-07 08:03:46

Az idén viszonylag korán, már december 4-én este elkezdett havazni, s megérkezett a tél!

 

 

 

A téli időjárással kapcsolatosan érdemes elolvasni a Katasztróvavédelmi Igazgatóság polgárvédelmi tájékoztatóit:

 

A kihűlés veszélyei

 

Tájékoztató a jellegzetes karácsonyi tűzesetekről

 

Téli tanácsok gépjárművel közlekedőknek