I. Elektronikus nyomtatványok:

Az elektronikus nyomtatványok használatához az ÁNYK keretprogramot kell használni, amelyet letölthet innen: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html

 

A megfelelő használathoz szükséges a legfrissebb Java környezet, amelyet innen tölthet le: http://java.com/en/

 

A nyomtatványok:

 

1. Űrlap Dunatetétlen Község Önkormányzata döntésének bírósági felülvizsgálatához

 

2. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

 

II. Egyéb nyomtatványok:

A letölthető nyomtatványok megnyithatók, lementés után szerkeszthetők és elektronikusan is kitölthetők, értelemszerűen az aláírások kivételével. Amennyiben lehetőségük van rá, kérjük, hogy inkább számítógéppel töltsék ki az adatokat!

 

1. Szociális igazgatás

 

Önkormányzati pénzbeni szociális ellátások iránti kérelem (2014.01.01.)

 

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (2014.01.01.)

 

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem (2014.01.01.)

 

Lakáscélú önkormányzati támogatások iránti kérelem

 

Jövedelemváltozás bejelentése (2014.01.01.)

 

2. Gyermekvédelem

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem (2014.01.01.)

 

Gyermekvédelmi ellátások iránti kérelem (2014.01.01)

 

Nyilatkozat nyári gyermekétkeztetés igényléséről

 

3. Adóügyek

 

Iparűzési adó

 

Bejelentkezés iparűzési adóhoz

 

Bevallás iparűzési adóhoz a korábbi évekre

 

Bevallás a 2012. évi iparűzési adóhoz

 

Ideiglenes iparűzési adó bevallása 2012

 

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről 2013

 

Bevallás az iparűzési adóról (állandó tevékenység) 2014

 

Gépjárműadó

 

2012. évi változások a gépjárműadóhoz kapcsolódó eljárások esetében

 

Gépjárművekkel kapcsolatos eljárások során keletkező illetékfizetési kötelezettség változások

 

Gépjárműadóhoz mentesség kérelem

 

Talajterhelési díj

 

Talajterhelési díj bevallása

 

Pálinkafőzésre, párlatkészítésre vonatkozó nyomtatványok

 

Bejelentés pálinkafőző (desztilláló) berendezésről

 

Adóbevallás magánfőzött párlatról (pálinkáról)

 

Bejelentés a vámhatóság felé párlat tervezett megsemmisítéséről

 

Egyéb adóigazgatási nyomtatványok

 

Adó- és értékbizonyítvány-kérelem

 

Adóigazolás kérelem

 

Adatváltozás, megszüntetés

 

Rendelkezés túlfizetésről-magánszemélyek

 

Rendelkezés túlfizetésről-cégek

 

Részletfizetéshez,adófizetési halasztásához kérelem

 

4. Kereskedelmi, vendéglátási ügyek

 

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról            Üzletnyitáshoz (működési engedély) kérelem

 

Szálláshely működtetése iránti kérelem

 

Bejelentés a működési engedélyhez nem kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

 

Bejelentés működési engedély visszaadásáról és a kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről

 

Bejelentés a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosan nyilvántartott adatok változásáról

 

Bejelentés a kereskedő személyében történt változásról

 

Tájékoztató egyes kereskedelmi kérelmek kitöltéséhez

 

5. Anyakönyvi ügyek

 

Kérelem házassági név megváltoztatásához

 

Adatfelvételi ív külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítványhoz

 

Anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelem

6. Választási ügyek

 

Mozgóurna iránti kérelem

 

Átjelentkezés (más településen történő szavazáshoz) iránti kérelem

 

Külképviseleti szavazás iránti kérelem

 

7. Egyéb ügyek

 

Fa kivágása iránti kérelem

 

Gyümölcsös telepítése iránti kérelem

 

Közút nem közlekedési célú (pl. építkezés, árusítás) igénybevétele iránti kérelem

 

Közérdekű bejelentés

 

Bejelentés eb (kutya) nyilvántartásba vételéhez