Általános iskola

Ráday Pál Általános Iskola Dunatetétleni Tagiskolája

                 image001 (2)(2).jpg

 

Az iskola honlapja: http://www.radayiskola.hu

 

Cím: Dunatetétlen, Rákóczi u. 21
Telefon: 78/471-012
       Frei Lászlóné                                    Vass Áron, tanító

                         

    iskolaigazgató                               a tagiskola vezetője

Tanítók: 

                           Kovács Erika                                              Iván Andrea

                                                   

                               tanító                                                         tanító

               

Kisegítő személyzet:

                            Tóth Istvánné                                           Kalapos Józsefné

                                                  

                                   

 

 

Írta: Vass Áron tagiskola-vezető

“Iskolánk a község belterületén, az óvoda, a Gróf Teleki családtól megörökölt park és a Fűzvölgyi-csatorna közvetlen szomszédságában található. 1996-tól (újra) a hartai székhelyű Ráday Pál Általános Művelődési Központ oktatási egységeként, tagiskolájaként működik, mint alsó tagozatos nevelési intézmény. Az intézmény fő feladata az alapfokú nevelés és oktatás kerettantervében megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása, igazodva a gyerekek személyiségéhez, képességeihez, valamint a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez, értékekhez. A tárgyi és környezeti feltételek átlagosnak mondhatóak. A tanulólétszám egy tanulócsoport indítását tette lehetővé. A tantárgyak többségét csoportbontásban oktatjuk. Az oktatási -nevelési feladatok ellátását 2 fő tanítóval és egy fő napközis nevelővel biztosítjuk. 2 fő technikai dolgozó felel az élelmezésért és az intézmény rendjéért. A tanulók 1. osztálytól kezdődően heti 2 órában tanulnak német nyelvet. Néhány éve- egy sikeres pályázatnak köszönhetően- az iskola számítógép állományát sikerült új gépekkel felfrissíteni, s egy használható számítógépes labor létrehozásával minden lehetőségük megvan arra, hogy az informatika tantárgyi óra keretében tanulóink már alsó tagozaton megismerkedjenek az információs világ rejtelmeivel. Szakköri formában működik a diáksportkör, melynek keretein belül a sport iránti szeretetüket élhetik ki a résztvevők. A hartai zeneiskola közreműködésével gyermekeink zenei alapképzésben, valamint furulya és zongora oktatásban részesülhetnek. Az erkölcsi – etikai – világnézeti fejlődésüket hivatott elősegíteni a református és a katolikus hitoktatás. A dramaturgiai, drámapedagógiai készségek és képességek kibontakozását ünnepi műsoraink széles skálájával igyekszünk elősegíteni. Gyermekeink környezeti nevelése, világképük kiszélesítése, önállóságra nevelésük segítése és nem utolsósorban a tanítási – tanulási folyamattal járó fáradalmak kipihenése érdekében tanulóink a nyári szünetben 4-5 napos erdei iskolai kiránduláson vehetnek részt.

 

         image002 (2)(1).jpg  image003 (2)(2).jpg

 

Fenntartói értékelés 2016

 

Továbbképzési program

 

Tantárgyfelosztás

 

Munkaterv

 

Étkezési díjak: lásd óvoda oldalán