2015. évi jegyzőkönyvek

 

2015.02.11.

Jegyzőkönyv 2015.02.11.
Előterjesztések, tervezetek
1. Rendelettervezet a 2014. évi költségvetés módosításáról
2. Térségi Családsegítő Szolgálat költségvetése
3. Rendelettervezet az iskolai térítési díjakról 
4. Harta önkormányzatának rendelettervezete a szociális ellátásokról
5. Harta önkormányzatának rendelettervezete a gyermekétkeztetési díjakról
6. Rendelettervezet a 2015. évi költségvetésről Mellékletek Tájékoztató táblák
7. Előterjesztés a Hivatal SZMSZ-ének módosítására
8. Tájékoztató az új szociális rendszerről
9. Rendelettervezet a hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról
10. Rendelettervezet a közterülethasználatról szóló rendelet módosításáról

 

2015.02.25.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

A hartai szociális rendelet tervezete     A szociális rendelet tervezete

Rendelettervezet az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről

A 2015. évi közbeszerzési terv

 

2015.04.14.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Rendelettervezet a 2014. évi zárszámadásról  

 

2015.05.06.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Előterjesztés gépjármű-beszerzéshez        Rendelettervezet a falugondnoki szolgálatról

 

2015.05.21.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Az iskola használatára vonatkozó KLIK-szerződés felmondása, vagyonkezelésbe adás a hartai német nemzetiségi önkormányzat részére

Az óvoda vagyonkezelésbe adása a hartai német nemzetiségi önkormányzat részére

Pályázat benyújtása a Kossuth utca felújítására

A Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása

A Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási Társulás egységes társulási megállapodása

 

2015.06.17.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Gazdasági program      Helyi Esélyegyenlőségi Program      Dunatáj Közalapítvány alapító Okirat módosítása

Tűzoltósági beszámoló

 

2015.07.16.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Leader egyesületi tagság megváltoztatása     Köznevelési szerződés módosítása

Falugondnoki Szakmai Program

 

2015.09.02.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

Rendelettervezet az SZMSZ módosításáról      Rendelettervezet a 2015. évi Költségvetés módosításáról

A költségvetés-módosítás mellékletei

 

2015.11.11.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása 2016-ban       Családsegítő Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Családsegítő Társulás Társulási Megállapodása egységesen       Rendelettervezet a szociális tűzifáról

Rendelettervezet a térítési díjról szóló rendelet hatálytalanításáról

A Harta-Dunatetétlen Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása

A Köznevelési szerződés módosítása      Feladatmegosztás az önkormányzati hivatal és az iskola, óvoda között

 

2015.12.10.-Kt-Jegyzőkönyv

Előterjesztések:

A 2016. évi belső ellenőrzési terv     A 2016. évi munkaprogram