Az első idei testületi ülésről (2013.02.07.)

Hozzáadva: 2013-02-14 19:25:38

A polgármester beszámolt arról, hogy az iskola átadásáról szóló végleges megállapodást aláírta az állami intézményfenntartó központtal.  A hulladékszállítási díj továbbra sem tudott, február 15. után várható erről további információ.  A Startmunka-programoknál komoly változás van, lecsökkent a foglalkoztatási időszak, s szűkültek a célok is. Így a padkarendezést valószínűleg csak önerőből lehet megoldani a Rákóczi utcában, mert az önkormányzat nem kapott rá támogatást.

 

Döntött a képviselő-testület arról, hogy igény hiányában az óvoda március 1-jétől csak napi hat órán át lesz nyitva, fél nyolctól délután fél kettőig.  Elfogadták az étkezési és a személyes gondoskodást igénylő szociális ellátások térítési díjait. A testület megszüntette az iparűzési adónál a 2 és fél millió forintos adóalapnál kevesebbel rendelkezők adókedvezményét.

 

A polgármester beterjesztett a költségvetési rendelet tervezetét a képviselő-testület elé, de javasolta, hogy azt csak a következő ülésen fogadják el, mert nem ismert még minden elszámolás eredménye, s vannak még pontosan nem tervezhető kötelezettségek is. Elmondta, hogy ilyen nehéz helyzetben még sohasem volt az önkormányzat, annak ellenére, hogy több milliós tartalékkal rendelkezik, s adóssága sem volt. Olyan drasztikusan csökkent az állami támogatás, hogy a 2013-as év az eddigi évek spórolásai nélkül nem volna hiány nélkül megtervezhető. A községekben nagy a felháborodás, mert ilyen forráskivonás a rendszerből a rendszerváltozás óta soha sem volt. Az iskolai kiadásokhoz képest sokkal több bevételt vontak el, s a gazdálkodás szabadsága is nagymértékben csökkent. A testület ismét döntött arról, hogy kezdeményezi a közös hivatal létrehozását Harta Nagyközség Önkormányzatával.

A képviselő-testület döntött a 2013. évi munkatervéről és a köztisztviselők teljesítményértékelésénél irányadó szempontokról.

 

Rafael Mercédesz 8. helyezett lett!

 
Hozzáadva: 2013-04-25 08:26:29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dunatetétlenen lakó Rafael Mercédesz országos 8. helyezést érte el tanulmányi versenyen karosszérialakatosként, ami a megyei sajtó érdeklődését is felkeltette, hiszen nem jellemző, hogy túl sok lány művelné ezt a szakmát.

A 2013. április 25-i Petőfi Népe cikke itt olvasható.

 

 

Polgármesteri körlevél az aktuális változásokról

 
Hozzáadva: 2013-04-26 11:09:49

Itt olvasható a polgármester tájékoztatója a községben történt aktuális változásokról. A Falunap időpontja a levélben írtakhoz képest május 11-ére változott a képviselő-testület döntése alapján, amely a levélben is át lett vezetve.

 

Falunap 2013 !

 
Hozzáadva: 2013-05-07 14:32:34

Az idei Falunap most szombaton, 2013. május 11-én lesz!

A programokról a plakát itt olvasható!

 

Lomtalanítás!

 
Hozzáadva: 2013-05-07 16:17:24
 
 
 

Május 23-án ismét Május Május 23-án ismét lomtalanítás lesz, a plakát itt olvasható!

 

Könyvtári Programok!

 

Hozzáadva: 2013-05-22 14:59:02

Május 24-én és május 27-én is programok lesznek a Könyvtárban, melyről többet a

Művelődés/Könyvtár oldalon lehet olvasni!

 

Irodalmi délután a Könyvtárban

 

Hozzáadva: 2013-06-26 19:47:16

Június 28-án irodalmi délután lesz 17 órától a Könyvtárban!

 

Nyelvtanfolyam indul a Faluházban!

 
Hozzáadva: 2013-08-14 13:11:45
 
88 órás angol és német nyelvtanfolyam indul a Faluházban kellő számú jelentkező
 
 
 
 
 
 
 
 
esetén mindössze 1800 Ft-ért!

Részletek: Nyelvi képzés

 

Országos Könyvtári Napok

 
Hozzáadva: 2013-10-06 10:37:18

A könyvtárunkban ismét különféle programok lesznek az Országos Könyvtári Napok

alkalmából. A részletes programokról a plakát a könyvtár aloldalon olvasható!

 

Bursa Hungarica 2014

Hozzáadva: 2013-10-11 12:40:18
 

Az Önkormányzat ismét kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára!

A pályázatok beadása 2013. november 15-ig lehetséges!

 

Veszélyes sírkövek a temetőben

Hozzáadva: 2013-10-15 14:59:28

 

Több sírkő is balesetveszélyes a temetőben, ezért az érintett hozzátartozók levelet kaptak, illetve felhívás lett közzétéve a lakosság részére.

Tájékoztató

 

Elkészültek az új buszvárók!

Hozzáadva: 2013-11-10 10:28:21

 

Két új buszváró készült el a Hartai úton és egy a Rákóczi utcában. A buszvárók

építésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be a paksi Jövőnk Energiája Alapítványhoz,

amely azt szinte teljes egészében támogatta. A közel másfél milliós beruházásból az

önkormányzat 122 ezer forinttal vette ki a részét.

  

 

 

Műsor a nyugdíjasklubban!

Hozzáadva: 2013-11-12 08:22:57

 

2013. november 30-án 15 órakor a hartai hagyományőrző táncsoport lép fel a nyugdíjasklubban.

A rendezvény plakátja

 

Hírek a képviselő-testületi ülésekről

Hozzáadva: 2013-11-12 10:30:18

 

Sajnos az idén rendkívüli változások történtek az önkormányzatnál és a hivatali munkában, s kevés idő maradt az egyéb, nem kötelező jellegű feladatokra. A honlap karbantartása nem történt meg az eddigi gyakorlatnak megfelelően, s elmaradtak a testületi ülésekről szóló tájékoztatók is a legelső ülésről szóló tájékoztatót követően.

Ezt pótolva az alábbiakban röviden összefoglalom az azóta megtartott ülések legfontosabb eseményeit.

 

2013. február 19-én közös ülést tartott a hartai és a dunatetétleni testület, de előtte a polgármester beszámolt arról, hogy a községre is kiterjedő fogorvosi ügyelet megkezdte a működését Solton. Márciustól egy 8 órás munkát adó közfoglalkoztatási program indult. A Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház tájékoztatása szerint a 2011. évben születettek száma alapján Dunatetétlen bekerült a demográfiailag legsikeresebbnek ítélt megyei települések közé, s ezzel kapcsolatosan egy kis ünnepséget szerveznek helyben az érintett családoknak. A képviselő-testület is elfogadta a járások létrehozásával feleslegessé vált Kalocsai Kistérségi Társulás megszüntetését.

A hartai testülettel együtt döntött arról a képviselő-testület, hogy ún. közös hivatalt hoz létre a törvény előírásai szerint a már eddig is közösen működtetett Polgármesteri Hivatal helyett, s elfogadta ennek alapító okiratát és költségvetését. Ugyanígy döntött a két önkormányzat a közösen működtetett Ráday Pál ÁMK költségvetéséről és arról, hogy a dunatetétleni óvoda nyitva-tartása 6 órára csökken.

 

2013. február 28-án a testület az önkormányzati költségvetés erőteljes csökkentése miatt 25%-kal csökkentette a polgármester tiszteletdíját amellett, hogy a korábbi költségvetési döntések következtében a hivatali dolgozók bér- és munkaidő-csökkentése is szükségessé vált. A testület elfogadta az új hivatal SZMSZ-ét, valamint a térítési díjakat.

 

2013. április 16-án a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Vassné Ambrus Irén gazdálkodási előadó kérte a felmentését a munkaidő- és munkabércsökkentés miatt. A felmentés lehetőségével a másik két dolgozó nem élt, s a gazdálkodási előadó feladatait részben ők, illetve az egyik Hartán dolgozó gazdálkodási előadó látja el, aki a hét egy napján Dunatetétlenen fogja a munkáját végezni. Ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület döntött a létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról. Döntött a testület arról is, hogy pályázatot nyújt be az óvoda tetőfelújítására és új buszvárók építésére is. A képviselő-testület elfogadott egy új rendeletet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól, valamint néhány jobbára formai jelentőségű döntést.

 

2013. május 9-én a polgármester beszámolt arról, hogy az óvoda tetőfelújítására benyújtandó pályázat nem valósulhat meg, mert nem önkormányzatokként, hanem intézményekként lehet pályázni. Így az önálló intézménnyel nem rendelkező települések elesnek a lehetőségtől ha a székhely is pályázik, esetünkben is ez történt. A korábbi közös pályázat eredményeként viszont a tagóvoda megkapta a kültéri játékokat. A testület döntött arról, hogy felveszi a címnyilvántartásba az eddig ott nem lévő Sándormajor, Kígyóshátpuszta és Sörke külterületi részeket, elfogadta a kalocsai, a kiskunhalasi és a kiskőrösi vízszolgáltató cégek egyesülését és az új cég szolgáltatását a község részére, valamint a 2012. év költségvetésének zárszámadását.

 

2013. június 11-én a polgármester elmondta, hogy a község ár- és belvízvédelmi terve aktualizálva lett, s pályázat alapján 37 gyermek fog a nyáron étkeztetésben részesülni. Június végéig minden társulási megállapodást felül kell vizsgálni, ennek első részeként a hulladékgazdálkodási társulás megállapodását vizsgálta felül a testület, valamint elfogadta a község vagyongazdálkodási tervét.

 

2013. június 28-án a polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a buszvárók építésére a paksi Jövőn Energiája Alapítványhoz beadott pályázat sikeres volt és a testület döntött arról, hogy a tagóvoda tetőfelújítására is ide nyújt be pályázatot. A testület elfogadta az önkormányzat esélyegyenlőségi programját, s a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kérésére döntött a helyi élelmiszerboltot üzemeltető vállalkozó javasolásáról a dohánytermék árusítására, mivel a községből első fordulóban senki nem nyújtott be pályázatot dohánytermék árusítására, amely július 1-től csak a kijelölt vállalkozóknak lehetséges.

Az ülés további részében ismét közös ülés volt a hartai képviselő-testülettel, ahol a testület felülvizsgálta a gyermekjóléti és a szociális valamint az oktatásban lévő társulásait és döntött azok felülvizsgálatáról, a szükséges módosításokról, illetve döntött az iskolai oktatás állami kézbe kerülése miatt szükséges szervezeti intézkedésekről, ennek keretében létrehozta az óvodai nevelés és a szociális alapszolgáltatások intézményeinek irányítására a társulási tanácsot, amelybe a község részéről a polgármestert delegálta.

 

2013. augusztus 1-jén a polgármester arról számolt be, hogy a községben a hulladékszállításra vonatkozóan visszaállt a vonalkódos rendszer. A közfoglalkoztatás keretében sikerült a tejház külső meszelését és a község bekötő útja melletti terület rendezését is megoldani.

A Csárda-dombot, amely egy kunhalom, védettség alá helyezik, minderről lesz egy tájékoztató tábla is a község területén. A képviselő-testület az önerő bizonytalansága miatt a paksi alapítványtól is visszavonta a tetőfelújításra beadott pályázatát, s döntött néhány formai kérdésben.

 

2013. szeptember 16-án a polgármester elmondta, hogy a javasolt vállalkozó pályázata a dohányárusításra nem nyert, helyette egy ismeretlen személy kapta meg a jogot, akinek helyisége még nincs, így bizonytalan a községben a dohánytermékek árusítása. A tagiskola vezetője tájékoztatást adott az új tanév beindulásáról, s a bekövetkezett változások, így a délután 16 óráig tartó foglalkozások megvalósításáról. A képviselő-testület elfogadta a költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámolót és a községben megjelent mozgóbolt miatt felkavart kedélyek miatt döntött a közterületi és más bérelt területeken történő árusítás újraszabályozásáról valamint ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

 

2013. október 14-én rendkívüli ülésén a képviselő-testület döntött a szociális tűzifa-pályázaton való részvételről.

 

2013. november 7-én a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Hartáról fél kettőre érkező buszjáratnak az egész napos iskola miatti megszüntetése után sikerült elérnie, hogy legyen egy újabb járat, amely 15 óra 20 perckor érkezik meg, így az iskolából továbbra is van lehetőség előbb eljönni. Az új tanítási rend miatt a korábbi busz egyébként sem lett volna erre alkalmas. Elkészültek a paksi alapítvány által támogatott buszvárók összesen 1 422 ezer Ft-os összegben 122 ezer Ft önerővel, valamit két pad a temetőben, s a halottasház lépcsője is fel lett újítva. Több jelzés alapján veszélyes, kimozgósodott sírkövek vannak a temetőben, ezek miatt az érintettekkel igyekeznek felvenni a kapcsolatot. A tűzifa-pályázaton 554 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat, s december 1-től újabb 4 fő közfoglalkoztatott lesz alkalmazva 5 hónapra. A testület döntött arról, hogy az orvosi ügyeleti szerződést meghosszabbítja a korábbi céggel, majd a 2014. évi költségvetési koncepciót és döntött a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.

 

dr. Sárközi Zsolt

  aljegyző

 

Nyelvtanfolyam

Hozzáadva: 2013-11-12 10:53:46
 

Felhívjuk a nyelvtanfolyam iránt érdeklődők figyelmét, hogy a nyelvtanfolyam beindulása továbbra is esélyes. A képzőközpont minden hónapban pályázik, s tavaszig bármelyik hónapban nyerhet a pályázatuk, s akkor a tanfolyam elindulhat. Tapasztalataik alapján több képzésnél is több hónapos volt a várakozási idő, de azt követően sikeres volt a pályázat. Amennyiben júniusig sem lesz képzés, akkor utána már ebben a pályázati rendszerben nem lehet rá számítani, de addig bármelyik hónapban.

A képzésről a korábban megadott információk az Archívum 2013-as híreinél találhatók m