BOLDOG KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

Hozzáadva: 2014-12-23 11:58:23

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRŐL 3.

 
Hozzáadva: 2014-12-23 12:32:19

A novemberi ülésen a képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica támogatás megemeléséről, amely az eddoigi 2000 Ft helyett 4000 Ft-ra emelkedett. A testület elfogadta a szociális tűzifával kapcsolatos rendeletét, amelynek alapján 2014. november 17-től november 30-ig lehetett benyújtani a kértelmeket.

 

A decemberi első ülésen a képviselő-testület döntött a szociális tűzifa iránti kérelmekről. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás vezetésének javaslatára, vélhetőleg a társulásban részt vevő több mint 160 taghoz hasonlóan elfogadta Taksony és Délegyháza csatlakozási kérelmét, míg Ócsáét elutasította a határidőn túli benyújtás miatt.

 

A decemberi második, záró testületi ülésén a képviselő-testület közmeghallgatást tartott általánosan és az ivóvízminőség-javító-program témájában is. A lakosság részéről nem volt érdeklődés, ezért felkérték az aljegyzőt az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos információk honlapon való elhelyezésére. A polgármester beszámolt a Kiskunsági Nemzeti Park Böddi-székkel kapcsolatos tájékoztatójáról, a szociális célú tűzifa kiosztásáról, amely az olcsóbb juharfa vásárlása miatt még egyszer meg fog történni a következő évben. A képviselő-testület elfogadta a következő évi belső ellenőrzési tervet és a munkaprogramot, majd a polgármester beszámolt a 2014. év pályázatairól.

 

 

IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

  

 

A beruházással kapcsolatosan 2014. december 22-én volt közmeghallgatás a Községházán.

 

Állapotjelentés

 

A kivitelezés előre haladása

 

  

 

A beruházással kapcsolatosan 2014. december 22-én volt közmeghallgatás a Községházán.

 

Állapotjelentés

 

A kivitelezés előre haladása

 
A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK TÁJÉKOZTATÓJA
 
Hozzáadva: 2014-12-23 11:22:46

2014. december 16-án a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai tájékoztatót tartottak a Böddi

székkel kapcsolatos beruházásokról, illetve a Csárdahalomnál végzett kunhalom-mentési

munkálatokról. Ezentúl Kustár Rozália beszélt Dunatetétlen régészeti emlékeiről. A fórumon

az érdeklődők feltehették a kérdéseiket a beruházásokkal kapcsolatosan.

 

A tájékoztatóban elhangzott, hogy 2015-re lesz végleges nyomvonala az V. számú csatorna új

medrének, amelyet a Makai-erdőtől az Akasztó irányában az 53-as útnál lévő találkozási

pontig terveznek áthelyezni a jelenlegi helyszínről. Az áthelyezés után a Böddi-széknél lévő

nagyjából 6 km-es szakaszt felszámolnák, így a csatornában lévő édesvíz nem borítaná

fel a szikes tó természetes vízháztartását és ebből fakadóan nem változtatná meg a természetes

növény- és állatvilágot.

Összesen kb. 800 hektár területet terveznek megvásárolni, jelenleg a terület fele már a Magyar

Állam, illetve a Dunatáj Közalapítvány tulajdonában van. A célokkal összhangban elsősorban

legelőket vásárolnak, illetve a gyepek által körbezárt kisebb szántókat az egységes kezelés érdekében.

A terület megfelelő kezeléséhez szükséges  egy viszonylag nagy létszámú legelő állatállomány,

amely a környékbeli gazdáknak nem áll teljes mértékben rendelkezésére, ezért a projekt

keretében állatvásárlásokra is szükség lesz, mintegy 300 juhot, 300 őshonos szarvasmarhát és

50 parlagi szamarat terveznek a területen legeltetni a meglévő állományon túl.

 

A beruházást az Európai Unió 7 199 323 euróval támogatja, amely az összköltség 75%-a.

20%-ban a minisztérium, a fennmaradó részben a KNP finanszírozza a költségeket. A tervezett

befejezés 2019.06.03.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a beruházásnak nem célja a helyi gazdálkodás

ellehetetlenítése, a jövedelemtermelő növénytermesztés és a természeti értékek védelmének

összahangját szeretnék létrehozni a területen. A létrejövő állattartó telep üzleti kapcsolatokat

is szeretne kialakítani a helyi gazdákkal és munkahelyeket is teremtehet a helyiek részére.

 

 

A beruházás honlapja: http://www.boddi.hu/

 

Két videó a projektről:

https://www.youtube.com/watch?v=lfsHln4iGBQ

https://www.youtube.com/watch?v=jr8dPsqSIfs

SZOCIÁLIS TŰZIFA

 
Hozzáadva: 2014-12-23 10:48:00

December 9-én kiosztották a szociális célú tűzifát a rászorulóknak. A kérelmeket novemberben lehetett benyújtani, s azokról december 3-án döntött a testület. Az önkormányzat közel 1 millió Ft értékben (952 500 Ft) nyert támogatást szociális célú tűzifára. Mivel az előzetesen kalkulált árhoz képest olcsóbb juharfát lehetett csak beszerezni, ezért a mennyiség növekedett és a támogatásban részesülők két részletben kapják meg a tűzifát. Aki december 9-én nem kapta meg a részére megállapított mennyiséget, az valószínűleg a 2015 januári szállítással fogja azt megkapni.

IDŐSEK NAPJA!

 
Hozzáadva: 2014-12-23 10:41:23

November 28-án szervezte meg először az önkormányzat az Idősek napját a Faluházban, ahol a 60. életévet betöltött lakosokat várták a polgármester köszöntője után az iskolások műsorával és ebéddel. A rendezvényt támogatta Szabó József, az Akasztói Halascsárda tulajdonosa.

ELKÉSZÜLT AZ URNAFAL A TEMETŐBEN
 
Hozzáadva: 2014-12-23 10:35:02

A hamvasztásos temetés iránti igények miatt az önkormányzat 2014. novemberére készíttetett egy urnafalat a temetőbe, amely a jövő évtől lehetővé teszi az urnák elhelyezését Dunatetétlenen is az erre kialakított fülkékben.

 

 

Hozzáadva: 2014-11-26 08:27:04

 

Az önkormányzati ülésekről 2.

 

A júniusi ülésen elhangzott, hogy több veszélyes fa is ki lett vágva, ezek egy részéből készült el az iskola udvarán egy asztal és hozzá ülőkék szülői munkában. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Kriskó László elnök és ő is lemondtak a Dunatáj Közalapítványban meglévő kuratóriumi tagságukról. Egyelőre nem javasolta, hogy új tagok legyenek helyettük delegálva, mert hamarosan jogszabályi előírás miatt szűkíteni kell a tagok számát.

A képviselő-testület döntött az állatok közterületen történő tartózkodásáról szóló új rendelet elfogadásáról, amelyben a tehenek kihajtásának útvonalát megváltoztatták és a Rákóczi út helyett a József Attila utcán kell már végighajtani őket a Hartai útig. Mindössze egy gazdát érint már csak a dolog, de nyilatkozata szerint ő sem biztos, hogy kihajtja már az állatokat a legelőre.

 

Az augusztusi képviselő-testületi ülésen a polgármester elmondta, hogy a járási hivatal ellenőrizte a temetőt, alapjában mindent rendben találtak, de kérésként fogalmazták meg, hogy szabályozza le az önkormányzat, hogy hűtő hiányában csak közvetlenül a temetési szertartás előtt lehessen kihozni a halottakat a halottasházba. Az ilyen irányú igények miatt szükségesnek tűnik egy urnafal felállítása, ennek megrendelése folyamatban van.

A képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait, akik ismét Bajusznács Istvánné, Szabó Istvánné, Csizmadia Lászlóné, Farkasné Flick Bernadett és Kovács Tímea lettek. Póttag Maárné Kalapos Klára és Kriskó Lászlóné. A képviselő-testület elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletét, amely az olyan magatartások büntetését teszi lehetővé, amelyek egy ideje nem voltak büntethetők a szabálysértési szabályok változásai miatt.

 

szeptemberi ülésen a polgármester beszámolt arról, hogy augusztus 29-én sikeresen lezajlott a Tetétleniek Találkozója, ahol Tetétlen község küldöttségét fogadta Dunatetétlen vezetése. Megkezdődött az ivóvízminőség-javító program miatti beruházás a község területén is, amelynek révén a kalocsai barákai rendszerre csatlakozik Dunatetétlen is, a helyi vízkivétel megszűnik. Az oktatási intézmények nyári takarítása megtörtént, megalakultak az új polgárvédelmi egységek.

A képviselő-testület döntött a tűzifa-segéllyel kapcsolatos pályázat beadásáról és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához hoz való csatlakozásról. Új bérleti díjakat határozott meg a testület és elfogadta az új rendeletet a temetkezésről.

 

Októberben a testület egy rendkívüli ülést tartott a tűzifa-segély pályázata miatt, amelyben pontosították az azóta megjelent jogszabály szerint a pályázat beadásáról szóló határozatot.

 

Az októberi rendszerinti ülésen már az újonnan választott képviselő-testület tartotta alakuló ülését, ahol Marosi József és a már a választásokon nem induló Bényei László helyett Ráczné Tóth Judit és Kriskó Brigitta nyert képviselői mandátumot. Marussi Tibort és Zsellér Györgynét a szavazók újraválasztották. Az alakuló ülésen a testület ismét Marussi Tibort választotta meg alpolgármesternek, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismét Zsellér Györgyné lett. Újabb bizottság nem alakult. A képviselő-testület döntött a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet újraszabályozásáról és módosította szociális rendeletet, amely a temetésre adható önkormányzati segély összegét szabályozta újra.

 

2014-11-19 17:45:06

 

A képviselő-testület elfogadta a szociális tűzifa támogatással kapcsolatos rendeletet. A rászorultak az önkormányzati hivatalban kérelmezhetik a támogatást 2014. november 17-től a hónap végéig. Az önkormányzat közel 1 millió forint értékben támogathatja a kérelmezőket. Tűzifaként a szállítók előre várthatóan juharfát fognak biztosítani.

A képviselő-testület decemberben fog dönteni és a rászorultak a tervek szerint még ebben az évben meg is kapják a támogatást.

 

2014-10-17 15:05:23

Dunatetétlenen is zajlanak az Országos Könyvtári Napok programjai, a részletes programleírás itt olvasható!

 

2014-10-15 18:01:28

Az önkormányzat ismét csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez.

 

A típusú pályázati kiírás

 

B típusú pályázati kiírás

 

Hozzáadva: 2014-10-13 11:17:53

 

A 2014. október 12-i önkormányzati választás eredményei:

Választópolgárok száma összesen: 491 fő

Szavazóként megjelent : 163 fő (33, 19%)

 

1. Polgármester választás: Pálfi Mihályné 145 szavazat

A polgármester: Pálfi Mihályné 

 

Az eredményről szóló határozat

2.  Képviselő-választás

Kriskó Brigitta 73 szavazat
Kálózi Gézáné 32 szavazat
Ráczné Tóth Judit 90 szavazat
Bengő Anikó 63 szavazat
Marussi Tibor 105 szavazat
Zsellér Györgyné 86 szavazat
Marosi József 70 szavazat

 

A megválasztott képviselők:

1. Marussi Tibor             105 szavazat

2. Ráczné Tóth Judit        90 szavazat

3. Zsellér Györgyné         86 szavazat

4. Kriskó Brigitta              73 szavazat

 

Az eredményről szóló határozat

 

3. A megyei önkormányzati képviselők választása

Fidesz 83 szavazat
DK 12 szavazat
LMP 10 szavazat
Jobbik 34 szavazat
MSZP 14 szavazat

 

Az eredményt a Területi HVB állapítja meg.

 

 

Az önkormányzati ülésekről

 

A júniusi ülésen elhangzott, hogy több veszélyes fa is ki lett vágva, ezek egy részéből készült el az iskola udvarán egy asztal és hozzá ülőkék szülői munkában. A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Kriskó László elnök és ő is lemondtak a Dunatáj Közalapítványban meglévő kuratóriumi tagságukról. Egyelőre nem javasolta, hogy új tagok legyenek helyettük delegálva, mert hamarosan jogszabályi előírás miatt szűkíteni kell a tagok számát.

A képviselő-testület döntött az állatok közterületen történő tartózkodásáról szóló új rendelet elfogadásáról, amelyben a tehenek kihajtásának útvonalát megváltoztatták és a Rákóczi út helyett a József Attila utcán kell már végighajtani őket a Hartai útig. Mindössze egy gazdát érint már csak a dolog, de nyilatkozata szerint ő sem biztos, hogy kihajtja már az állatokat a legelőre.

 

Az augusztusi képviselő-testületi ülésen a polgármester elmondta, hogy a járási hivatal ellenőrizte a temetőt, alapjában mindent rendben találtak, de kérésként fogalmazták meg, hogy szabályozza le az önkormányzat, hogy hűtő hiányában csak közvetlenül a temetési szertartás előtt lehessen kihozni a halottakat a halottasházba. Az ilyen irányú igények miatt szükségesnek tűnik egy urnafal felállítása, ennek megrendelése folyamatban van.

A képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait, akik ismét Bajusznács Istvánné, Szabó Istvánné, Csizmadia Lászlóné, Farkasné Flick Bernadett és Kovács Tímea lettek. Póttag Maárné Kalapos Klára és Kriskó Lászlóné. A képviselő-testület elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletét, amely az olyan magatartások büntetését teszi lehetővé, amelyek egy ideje nem voltak büntethetők a szabálysértési szabályok változásai miatt.

 

A szeptemberi ülésen a polgármester beszámolt arról, hogy augusztus 29-én sikeresen lezajlott a Tetétleniek Találkozója, ahol Tetétlen község küldöttségét fogadta Dunatetétlen vezetése. Megkezdődött az ivóvízminőség-javító program miatti beruházás a község területén is, amelynek révén a kalocsai barákai rendszerre csatlakozik Dunatetétlen is, a helyi vízkivétel megszűnik. Az oktatási intézmények nyári takarítása megtörtént, megalakultak az új polgárvédelmi egységek.

A képviselő-testület döntött a tűzifa-segéllyel kapcsolatos pályázat beadásáról és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához hoz való csatlakozásról. Új bérleti díjakat határozott meg a testület és elfogadta az új rendeletet a temetkezésről.

 

Októberben a testület egy rendkívüli ülést tartott a tűzifa-segély pályázata miatt, amelyben pontosították az azóta megjelent jogszabály szerint a pályázat beadásáról szóló határozatot.

 

Az októberi rendszerinti ülésen már az újonnan választott képviselő-testület tartotta alakuló ülését, ahol Marosi József és a már a választásokon nem induló Bényei László helyett Ráczné Tóth Judit és Kriskó Brigitta nyert képviselői mandátumot. Marussi Tibort és Zsellér Györgynét a szavazók újraválasztották.  Az alakuló ülésen a testület ismét Marussi Tibort választotta meg alpolgármesternek, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismét Zsellér Györgyné lett. Újabb bizottság nem alakult. A képviselő-testület döntött a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet újraszabályozásáról és módosította szociális rendeletet, amely a temetésre adható önkormányzati segély összegét szabályozta újra.

 

Egészségnap!

 

Hozzáadva: 2014-09-30 14:34:27

2014. október 10-én egészségnap lesz Dunatetétlenen az önkormányzat, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház és a Kalocsai Városmarketing Kft szervezésében.

 

Részletesen a programról itt lehet olvasni!

 

Babab-mama klub, fotópályázat, könyvtári verseny!

 

Hozzáadva: 2014-09-25 22:46:40

A Könyvtár december 5-éig tartó olvasást népszerűsítő programot hirdetett, amelyben a megjelölt könyvek kikölcsönzésével lehet részt venni. Emellett Baba-Mama klub indult szeptember 3-tól, valamint egy fotópályázat is meg lett hirdetve községünkről, Dunatetétlenről!

 

További részletek a könyvtár menüpont alatt olvashatók!

 

Megvannak a jelöltek az önkormányzati választásokra!

 

Hozzáadva: 2014-09-11 15:24:41

A Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-án döntött a polgármester- és képviselő jelöltek nyilvántartásbavételéről és kisorsolta a szavazólapon szereplő sorrendjüket. A nyilvántartásba vett jelöltek névsora a honlap Hírek, adatok/Választás, népszavazás aloldalán olvashatóak.

 

Gyermeknapi képek

 

Hozzáadva: 2014-06-21 13:25:52

 

Június 7-én Szabó Krisztina és Romfáné Mészáros Tünde szervezésében

és az önkormányzat támogatásával gyermeknapi rendezvény volt a Parkban!

 

Gólya Road Show!

 

Hozzáadva: 2014-06-20 10:52:03

2014. június 23-án gólyákat gyűrűznek a községben.

Részletek itt!

 

Lomtalanítás!

 

Hozzáadva:2014-06-21 11:55:32

2014. június 12-én csütörtökön lesz a községben lomtalanítás, a tájékoztató plakát itt olvasható!

 

Böddi-széki projekt-bemutató!

 

Hozzáadva: 2014-05-30 00:46:09

 

A Kiskunsági Nemzeti Park kezdeményezésére projektbemutató rendezvényen ismertették annak a beruházásnak a terveit, amely az elkövetkezendő években fog megvalósulni a Dunatetétlen közigazgatási területén található Böddi-széken. A beruházás legfőbb célja a Böddi-széken lévő legnagyobb szikes tavat kettévágó V. számú csatorna áthelyezése és a tóval való kapcsolatának megszüntetése, mert a csatornában folyó víz kedvezőtlen hatást gyakorol a szikes tavi élővilágra. A csatorna áthelyezésének pontos módja még nem tisztázott, de mintegy 6 kilométernyi szakaszról van szó, amely jelentősen megváltoztatja Dunatetétlen külterületét. Az áthelyezésen túl a környező élővilág helyzetét javító további beruházásokra is sor kerül majd, így jelentős legelő állatállomány beszerzése is várható.

 

A projekt részletes ismertetése itt olvasható!

 

Térkép a területről

 

A beruházás talán a legnagyobb a község történetében aminek költségéről tudomásunk van, több mint 7 millió euró, amelynek 75%-át az Európai Unió, 20%-át a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatja.

A Nemzeti Park törekszik arra, hogy céljait a helybeli és a környező lakosság, illetve az itt gazdálkodók érdekeivel összhangban tudja megvalósítani, ez ügyben várható, hogy a közeljövőben tájékoztató-egyeztető fórumokra fog sor kerülni.

A 2. és az 5. képen jól látható a tavat kettévágó csatorna, amely idegen az ottani élővilágtól.

 

     

 

     

 

 

Zeneiskolai évzáró

 

Hozzáadva: 2014-05-30 00:25:00

 

A zeneiskola évzárójáról a képek a galériában tekinthetők meg.

 

Megújult az iskola udvara

 

Hozzáadva: 2014-05-30 00:15:30

A jogszabályi előírások miatt a régi iskolai udvari játékokat szét kellett szedni és az udvar üresen maradt egy ideje. Bár már nem az önkormányzat működteti az iskolát, érzékelve a hiányt, a képviselő-testület döntött egy új, a szabályoknak megfelelő udvari hinta beszerzéséről. Ezt kiegészítve, az önkormányzat által biztosított, a park fáinak kivágásából származó fák egy részének felhasználásával, szülői közreműködéssel, új ülőkék készültek, még tovább javítva az udvar kihasználhatóságát.

 

  

 

  

 

 

Fakivágás
 
Hozzáadva: 2014-05-29 23:57:06

 

A katasztrófavédelem előírása alapján is több veszélyes fát távolított el az önkormányzat a parkból, így ki kellett vágni a már sok évtizede ott álló, de már nagy részében elszáradt és odvas császárfákat.

 

   

 

 

Kedden és pénteken lehet avart égetni!

 

Hozzáadva: 2014-05-30 10:38:26

Avart és kerti hulladékot a központi jogszabályok értelmében tilos nyílt téren égetni, de az önkormányzat bizonyos időszakokra nézve ezt engedélyezheti. A képviselő-testület az áprilisi ülésén úgy látta, hogy az ilyenfajta kerti hulladék égetésének engedélyezésére valamilyen mértékben szükség van. Rendelet született az égetés szabályairól, amelynek egyik leglényegesebb rendelkezése az, hogy lehet avart és kert hulladékot égetni nyílt téren az egyéb tűzvédelmi szabályok betartásával, de csak meghatározott időszakokban. A szabályozás remélhetőleg csökkenteni fogja az ebből eredő konfliktusokat is.

 

Az égetésre lehetőséget adó időszakok: Minden hét kedd és pénteki nap 15-20 óráig.

 

A tilalmat megszegők ellen eljárás indítható, a szabályok 2014. június 1-jétől lépnek hatályba.

 
Dunatetétleni gyerekek dicséretes versenyzése
 
 
Hozzáadva: 2014-05-30 10:22:57

A Hartai Ráday Pál iskola felsőtagozatának a megyei elsősegélynyújtó-versenyen részt vett csapata első helyezést ért el, és a május 1-jei Falunapon tartottak egy kis bemutatót is a versenyfeladatokból. A csapat tagjaiból többen is községünkben laknak, ezért a képviselő-testület 25 ezer Ft-tal támogatta a részvételüket az országos versenyen.

 

 

Az újabb verseny azóta lezajlott és nem sikerült hasonlóan jó eredményt elérni, de a csapat így is a mezőny első ferlében végzett és ez országos szinten mindenképpen nagyon jó és dicséretes eredménynek számít.

 

A  csapat tagjai Dunatetétlenről: Maár Gyönygyi, Pető Petra és Szabó Dominika

Felkészítő tanáruk: Pécsi Krisztina

 

Önkormányzati ülések

 

Hozzáadva: 2014-05-30 10:17:31

A februári ülésen a képviselő-testület nem tárgyalt a szélesebb közvélemény érdeklődésére számot tartó ügyeket, jobbára formai, jogi rendezéseket igénylő problémák voltak napirenden, illetve elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését..

 

A márciusi testületi ülésen a polgármester beszámolt arról, hogy a benyújtott pályázat alapján a település mint adósággal nem rendelkező önkormányzat 10 millió Ft fejlesztési támogatásban részesült. Új hinta lett rendeleve a szabályoknak már nem megfelelő régi játékok szétszedése után üresen maradt iskolaudvarba.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Paksi Atomerőmű Alapítványához idén az óvoda tetőfelújítására fog pályázatot benyújtani.

 

Az áprilisi ülésen a polgármester elmondta, hogy a nyugdíjazás miatt üresen maradt állás betöltésére új részmunkaidős hivatalsegéd lett alkalmazva, a szociális gondozói munkát pedig a hartai szociális gondozó intézet látja el egy szintén helybéli munkaerő fölvételével. A karbantartó feladatokra is több év szünet után alkalmazott egy részmunkaidős dolgozót, mert már égető szükség volt egy felelős alkalmazottra, aki hosszú távon elláthatja ezt a munkát. A közmunka-programban a meghirdetett kerti munkás képzés nem indult el, de májustól 4 fő alkalmazására nyílt lehetőség ismét a közterület-gondozás céljából.

Döntött a testület arról, hogy a hartai iskola felsőtagozatának elsősegélynyújtó-versenyen megyei első helyet elnyert csapatát, amelyben jelentős részben helyi gyermekek vannak, 25 ezer Ft-tal támogatja az országos versenyre való felkészülésében. Ugyanígy döntött a képviselő-testület arról is, hogy befejezve a pár éve elindult, de néhány évig szünetelő útfelújítási programot, az adósságrendezéssel nem érintett önkormányzatok fejlesztési támogatását a még hátralévő négy utca, a Hunyadi, a Zrínyi, a Kinizsi és a Toldi utcák felújítására fordítja és a munkálatok elvégzésére a Koronaút Kft-vel köt szerződést.

Döntött a képviselő-testület arról, hogy pályázatot nyújt be a nyári gyermekétkeztetésre, amely már több éve sikeresen működött és 100%-os támogatottságú.

Törvényességi előírások miatt a képviselő-testület új rendeleteket alkotott a hulladékgazdálkodásról, a nem közműben elvezetett szennyvízről és a közterület tisztaságáról, illetve rendeletet alkotott a kerti hulladék és az avar égetésének szabályairól, valamint elfogadta a 2013. évi zárszámadást.

 

Bérmálkozás a katolikus templomban!

 

Hozzáadva: 2014-05-29 22:00:32

 

1992 után volt ismét bérmálkozás Dunatetétlenen a katolikus templomban, ahol a helyieken kívül hartai hívők is rész vettek. A szertartást dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskemét főegyházmegye érseke vezette le.

 

  
 
  
 
  

 

…………………

 

Falunap 2014!

 

Hozzáadva: 2014-04-28 15:29:06

A képviselő-testület 2014. május 1-jén tartja az idei Falunapot.

A programok itt olvashatóak!

 

Tűzgyújtási tilalom

Hozzáadva: 2014-03-27 16:11:55

Tűzgyújtási tilalom van életben 2014. március 22-től, továbbiak a Hirdetmények oldalon a járási hivatal tájékoztatóinál.

 

Ügyfélfogadási szünet!!!

Hozzáadva: 2014-03-24 09:18:40

2014. március 25-én és 26-án áramszünet lesz 8-16 óráig, ezért a hivatali kirendeltség zárva tart!

Kérjük, hogy halaszthatatlan ügyekben a 20/34-33-890-es telefonon érdeklődjenek vagy a Hartai Közös Önkormányzati Hivatalt keressék!

 

dr. Sárközi Zsolt

    aljegyző

 

Áramszünet március 25-én és 26-án!

Hozzáadva: 2014-03-14 14:08:42

2014. március 25-én és 26-án áramszünet lesz 8 és 16 óra között, ezért a községben az önkormányzati hivatal és a takarékszövetkezet is zárva tart.

 

Hirdetmények az ügyben!

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. március 25-én és 26-án áramszünet miatt Dunatetétlenen rendkívüli igazgatási szünetet rendeltem el, így az önkormányzati hivatal  kirendeltségén az ügyfélfogadás szünetel.

Dunatetétlen, 2014. 03. 06.

                                                                          dr. Sárközi Zsolt s.k.

                                                                                        aljegyző

 

 

 

 

Ismét megérkezik a paksi kamion!

Hozzáadva: 2014-03-13 09:12:25

2010. február 5-e után 2014. március 18-án ismét a községbe érkezik a paksi atomerőmű kamionja, amely egy interaktív kiállítást rejt magában, s ahol érdeklődés esetén az atomenergiával és vélhetőleg az atomerőmű bővítésével kapcsolatos információkról ad tájékoztatást az erőmű képviselője.

Iskolai beíratkozás!

Hozzáadva: 2014-02-26 08:14:58

A Kormányhivatal közleménye a 2014. évben az általános iskola első osztályába történő beíratkozásról.

Közlemény

 

Anyanyelvi hétpróba!

Hozzáadva: 2014-01-22 16:39:48

Január 22-én lesz a Magyar Kultúra Napja!

Anyanyelvi hétpróba című játék lesz a könyvtárban. Részletek a könyvtár aloldalán

 

Régészeti előadás

Hozzáadva: 2014-01-14 08:12:06

Dunatetétlen régészeti emlékeiről lesz előadás a Könyvtárban, további információk a könyvtár aloldalán!