Látogatást szervezett decemberben a Dunatetétlenért egyesület a hartai tájházba!

Képek a galériában

 

Hírek a februári testületi ülésről
Közművelődési rendeletet alkotott a testület!
Új lakástámogatási rendszert alakít ki az önkormányzat!

A februári testületi ülésen a polgármester beszámolójában elhangzott, hogy Nagy Lászlóné Juci néni aki konyhai kisegítőként dolgozott az iskolában évtizedek óta, decemberben nyugdíjba vonult, munkáját Tóth Istvánné Anett vette át. Távozott a Kalocsai Kistérségi Szolgáltató Intézmény vezetője is posztjáról, helyét megbízott vezetőként a már eddig is ott dolgozó Koch István tölti be. Új vezetője lett a Kalocsai rendőrkapitányságnak is, Molnár László. A közmeghallgatáson felvetődött lakossági igény alapján elektronikai hulladék gyűjtésre fog sor kerülni áprilisban, s ismét Dunatetétlenen rendezi meg a Dunatáj Közalapítvány a Hauer Béla emlékversenyt.
Az alkotmánybíróság törvényt megsemmisítő döntése alapján a képviselő-testület is hatályon kívül helyezte a luxusadóról szóló rendeletét. Döntött ugyanakkor a szociális rendelet és a talajterhelési díjról szóló rendelet kisebb mértékű módosításáról, s elfogadta az önkormányzat közművelődési rendeletét. Megegyezés született abban is, hogy új lakástámogatási rendszer kerül kialakításra, amely alapján 100 000 Ft vissza nem tériítendő támogatásban is részesülhetnek az arra rászorultak. Döntött az önkormányzat a Böddi-széken található kilátó, valamint az óvoda és az iskola külső felújításáról, amely több mint 1 millió Ft-os kiadást jelent. Az ülés Hartán folytatódott közös testületi ülésen a helyi képviselőtestülettel, ahol a testületek elfogadták a közösen fenntartott polgármesteri hivatal és a Ráday Pál ÁMK illetve a saját önkormányzati költségvetésüket.

 

Sikeres volt az ovibál!

Február 21-én jótékonysági bál volt az óvodáért.

 

Kivágták a veszélyes fenyőket a templom mögött!
   

A Fenyves sajnos ismét kevesebb fenyővel büszkélkedhet. A nevével ellentétben már igen kevés fenyőt számláló egykori grófi parkban a katolikus templom mögött veszélyesen megdőlt két régi nagyméretű fenyő. A katolikus plébánia kérésére az önkormányzat kivágatta az esetleges kár vagy sérülés megelőzése miatt a fákat, amelyekből a tervek szerint köztéri padok fognak készülni.

Tavaszköszöntő Bíbicváró!

A Dunatáj Közalapítvány március 14-én tavaszköszöntő bíbicváró rendezvényt szervez.

 

Március 15-e!

A helyben lévő kis tagóvoda és tagiskola ismét megemlékezett a községi emlékhelyen az 1848. március 15-i forradalomról és az azt követő szabadságharcról. Az intézmények tanulói kis nemzetiszínű zászlókkal díszítették a helyszínt, s az 1848-ra emlékező kopjafánál az önkormányzat is elhelyezett egy koszorút.

 

   

 

   

 

   

 

Szintén sikeres iskolabál!

Az óvoda báljhoz hasonlóan szintén sikerrel zárult a helybeni tagiskoláért rendezett jótékonysági bál is.

 

A márciusi testületi ülés hírei
Felújítják az Árpád utcát! Kitiltották a kutyákat a parkból, nem változik a tehénkihajtás!

Pálfi Mihályné polgármester a márciusi testületi ülésen elmondta, hogy áprilisban az elektronikai hulladékgyűjtés mellett ismét lesz lomtalanítás is. A Paksi atomerőműtől ismét 2 millió Ft támogatást kap az önkormányzat, amellyel megnövelve saját útfelújítási keretét a vízmű melletti közben útépítésre, az Árpád utca és egy még később eldöntendő mellékutca valamint járdák felújítására kíván fordítani. Döntött a testület arról, hogy az idén május 1-jén tartja a Falunapot, elfogadták a közcélú foglalkoztatottakról szóló foglalkoztatási tervet. Ez alapján az önkormányzat az év folyamán összesen 10 segélyezettet kíván a segély illetve a rendelkezésre állási támogatás helyett foglalkoztatni.
Döntött a testület arról, hogy a kutyák bejárását megtiltja az önkormányzat előtti parkba. A múlt évben elfogadott rendelet alapján tilos állatokat bevinni, hajtani a parkba, a Fenyvesbe, a sportpályára és az Érpart belterület melletti szakaszára. Ez alól a kutyák kivételt képeztek, de a mostani módosítás nyomán a parkba a kutyákat se lehet bevinni. Hosszas vita után a tehenek kihajtási útirányára irányuló szándék, sőt a jelenlegi útvonal leszabályozása is elbukott, a többség végül úgy döntött, hogy nem kívánja szabályozni a szarvasmarhák kihajtását.
dr.Sárközi Zsolt aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy az év folyamán az európai uniós szabályokkal megkívánt összhang megteremtése miatt több rendeletet is felül kell vizsgálni, de javasolta, hogy a testület az alkalmat megragadva az összes rendeletét vizsgálja felül teljeskörűen, más jogi és célszerűségi szempontok alapján is. Ennek alapján a testület felülvizsgálta a temetkezésről szóló rendeletét is, s döntött a még így is igen csekély összegű sírmegváltási díjakról. Eszerint a sírhelyek megváltási díja személyenként 2000 Ft, de legfeljebb 3 személyes sírhely alakítható ki új sírhelyként. Előre, haláleset nélküli megváltás esetén a díj személyenként 10 000 Ft. A képviselő-testület hosszas vita után se döntött az új lakástámogatási rendszerről, a végleges döntést a következő ülésre halasztotta. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2008. évi zárszámadását.

 

Pincelátogatáson volt a Dunatetétlenért Egyesület a solti Szőlőhegyen!

Pincelátogatást szervezett a Dunatetétlenért Egyesület a solti Szőlőhegyre április 18-án tagjai és minden más érdeklődő részére.

Képek a galériában

 

Új járdák a központban!

Május elsejére új járda készült a park mentén, a Faluház, a Tűzoltószertár, a Takarékszövetkezet és a Gyógyszertár előtt.

 

  

 

Falunap volt május 1-jén!

Képek a Galériában!

 

Május 9-én volt a Hauer Béla természetismereti vetélkedő Dunatetétlenen!

 

   

További képek a galériában

 

A Bükkben jártak az óvodások!

 

   

 

További képek a galériában

 

Megkezdődött az útépítés az Árpád utcában!

 

 

Miután a tavalyi évben lezárult az Árpád utcával kapcsolatos minden jogi eljárás, május 18-án megkezdődött az utca padkarendezése, útburkolatának kijavítása. A gyakorlatilag majdnem újjáépülő útszakasz mentén új árkot is ásnak. Útburkolat kerül az eddig földes közre is a Vízmű épülete mellett. A további útjavításokról ezt követően dönt a képviselő-testület.

 

Új rendelet a lakáscélú támogatásokról!

Az elmúlt ülésen a képviselő-testület nem döntött a rendeletről, a legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy kiterjesszék-e a fiatal házasok támogatását az élettársakra is. A jelenlegi ülésre új tervezetet készített a hivatal, amelyben a fiatal házasok támogatásán túl még kétféle támogatás szerepelt. Az egyik támogatás, hasonlóan az állami lakásépítési támogatáshoz gyermekek után járna, a másik pedig kifejezetten az új lakóépületek felépítéséhez, minden más egyedi feltétel nélkül. A fiatal házasok a tervezet szerint 1 év haladékot kaphattak volna a házasságkötésre kompromisszumos megoldásként. A képviselő-testület többsége végül a támogatás eredeti formáját szavazta meg, azaz továbbra is feltétel a házasság, a 35 évesnél fiatalabb életkor, a közös tulajdon. A támogatás összege 100 000 Ft. A másik két támogatást változtatás nélkül fogadták el, tehát minden házépítő, lakásvásárló jogosult gyermekenként 50 ezer Ft-ra családi állapottól, életkortól függetlenül. A harmadik támogatásnál minden új házat építő 100 000 Ft támogatást kaphat, a használatbavételi engedély bemutatása után, szintén családi állapottól, életkortól függetlenül, itt még gyermekre sincs szükség. Ezek az új támogatások ugyanakkor csak már felépített vagy készen vásárolt házak esetében adhatóak. A támogatások egymást kizárják, minden esetben feltétel a dunatetétleni lakóhely, s a 3 évig történő elidegenítési tilalom. A kérelmek benyújtására szintén 3 év áll rendelkezésre a vételtől, felépítéstől, az építési engedély kiadásától (ez utóbbi csak fiatal házasoknál) számítva.

 

A májusi testületi ülés hírei

A májusi testületi ülésen a polgármester beszámolójában elhangzott, hogy elkészült a madármegfigyelő torony felújítása a Böddi-széken. A szociális alapellátások biztosítására kistérségi szerveződés indult. Elmondta, hogy a szabályszerű ellátás, különösen a házi segítségnyújtás terén, nehéz feladat egy kis településnek, a térségi összefogás talán segíthet ezen, de valószínűleg még így is sok kérdés marad. A dunaújvárosi hulladéklerakó júliusban be fog zárni, s az új elkészültéig más helyre szállítják a hulladékot. A beszámoló tartalmazta a korábban megjelent híreket is, így az Árpád utca útfelújításáról, a Hauer Béla természetismereti versenyről, az elkészült járdákról, az elektronikai hulladékgyűjtésről, a templom mögötti fenyők kivágásáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a könyvtár bejárati ajtajának és ablakának kicserélésére pályázatot nyújt be. A korábban eldöntöttek szerint a testület tárgyalta a következő felújítandó mellékutca munkálatait, de vita alakult ki az alkalmazandó technológiáról. Felvetődött, hogy ezeket az utcákat is aszfaltburkolattal kellene ellátni a jelenlegi zúzott köves módszer helyett, de az ezt ellenzők szerint ezeknek az utaknak ehhez új alapot kellene készíteni, s más kialakítandó részekkel együtt egy ilyen beruházás olyan költséggel járna, amit az önkormányzat nem tudna megfizetni. A vitát a polgármester azzal zárta le, hogy árajánlatot kér a másik technológiára is.

 

Dunatetétlenen is futott Schirilla György!

 

   

A szívbeteg gyerekekért fut Schirilla György az ország számos településén. Dunatetétlenre május 27-én érkezett meg, ahol az óvodát látogatta meg.

További képek a galériában.

 

Az EP választások dunatetétleni eredményei!

Dunatetétlenen a választópolgárok 24,6%-a, 124 fő vett részt a választáson. A 124 szavazatból egy volt érvénytelen.
Az eredmények csökkenő sorrendben:

FIDESZ-KDNP 85
MSZP 15
JOBBIK 10
MDF 6
 
SZDSZ 4
MUNKÁSPÁRT 2
LMP-HP 1
MCF ROMA Ö. 0

 

 

A Mátrában táboroztak az iskolások!

Vasárnap hazaérkeztek az iskolások Parádfürdőről.

 

   

További képek a galériában

 

Elkészült az Árpád utca és a Vízmű melleti köz új útburkolata!

 

 

A Polgári Védelem tanácsai kánikula idejére

A Kalocsai Polgárvédelmi Parancsnokság hasznos tanácsokat tett közzé a hőségriadó idejére!

 

A júliusi testületi ülés hírei

A polgármester beszámolójában elhangzott, hogy az Arany János utca felújítására és a fűnyíró kistraktor vásárlására benyújtott pályázatok elkészültek, augusztusban várható a döntés.

Az Árpád utca és a vízmű melletti köz új útburkolatának átadása megtörtént, az árkok is elkészültek, s a vízmű előtti is épült egy új betonfeljáró. Az óvoda külső felújítása elkezdődött. A képviselő-testület folytatta a rendeletek felülvizsgálatát. A helyi építési szabályokról, a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről, és a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendeletek voltak terítéken, de a testület az aljegyző javaslata alapján nem módosította őket. A testület döntött arról, hogy 15 ezer Ft-tal támogatja a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítványt, valamint arról, hogy új ajtókat fog felszereltetni a tűzoltószertárra, amennyiben sikeres lesz a fűnyíró kistraktorra benyújtott pályázat.

 

Nyári felújítások

Befejeződött az óvoda külső felújítása, amelynek során új járdát és sárga színű vakolatot kapott az épület. Az iskola ebédlője is megújítva várja a gyermekeket. A fal konyhai része újra lett csempézve, az ablakok ki lettek cserélve és a helyreállítási munkákat követően a festés és a meszelés is megtörtént. Az elöregedett és balesetveszélyes bejáró térkövekre lett kicserélve. A községi könyvtár főbejáratához is új nyílászárók kerültek.2009.08.18.

 

   

                                         

                                                       

 

Sikeres DARFT pályázatok!

Az önkormányzat két pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, s augusztus 13-án mindkettő kedvező elbírálást kapott. 511 950 Ft-ot nyert az önkormányzat egy fűnyíró kistraktor beszerzésére, amelyet 170 650 Ft-tal kell kiegészítenie. Az útfelújítással kapcsolatos pályázaton a költségek 50%-ra lehetett pályázni, ez 1 261 801 Ft támogatást jelent, amelyhez ugyanennyit kell majd hozzátenni a jövő hónapban, amikor majd elkezdődhet az Arany János utca felújítása. 2009.08.18.

 

Iskolakezdési támogatás!

Szeptember 15-én és 16-án vehető fel az iskolakezdési támogatás!

 

A szeptemberi testületi ülés hírei

A polgármester beszámolt a nyári óvodai, iskolai és a könyvtári felújításokról, az Út a Munkához program helyi alkalmazásáról . Elhangzott, hogy várhatóan hamarosan elkezdődik a bezárt hulladéklerakóhely rekultivációja, s hogy új játékok fognak a parkba kerülni. Új virágosítások történtek a közterületeken. (a beruházásokról képek a galériában) A tanév illetve a nevelési év kezdetéről adott tájékoztatást a helyi tagóvoda és a tagiskola vezetője. Elfogadta a képviselő-testület a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót és csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. Folytatta az általános rendelet-felülvizsgálati programot a belső piaci irányelvvel kapcsolatosan, s így hatályon kívül helyezte az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló rendeletét. Módosítás nélkül vizsgálta felül a hulladékgazdálkodási tervről, a Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról szóló és a gyámügyi rendeleteket, valamint a díjtétel aktualizálása céljából módosította a folyékony hulladék elszállításának már keveseket érintő díját.

 

Az októberi testületi ülés hírei

A polgármester tájékoztatójában elhangzott, hogy megtörtént az iskolakezdési támogatás kifizetése, összesen 739 ezer Ft értékben. A felújított Arany János utca műszaki átadása megtörtént, mint ahogy a könyvtár ajtajának és ablakának cseréje is. Elkészültek a felújított tűzoltószertár új ajtói, amelyek fémből készültek az eddigi faajtók helyett. Új fajátékok kerültek a parkba. (a beruházásokról képek ) Felmerült, hogy az önkormányzat csatlakozzon a kistérségben beindult, a megyei könyvtár állományának kikölcsönzését is lehetővé tevő ún. mozgó könyvtári rendszerhez, döntés majd a későbbiekben várható. Folytatódtak a temető áramellátásával kapcsolatos tervezési munkálatok.

A képviselő-testület döntött a Paksi Atomerőmű 10 és 30 km közötti körzetében lévő települések által alapított szervezet (ÖTEIT) megszüntetéséről, valamint arról, hogy csatlakozik a vízminőségjavító-program keretében kiépülő új, a barakai kút alapján kialakított vízellátó rendszerhez, mert nem tudja gazdaságosan átalakítani a jelenlegi követelmények szerinti helyi vízművet. Várhatóan a másik három, még önálló vízművet üzemeltető község is (Harta, Újtelek és Ordas) kénytelen lesz így dönteni a kistérségben. A képviselő-testület befejezte az Európai Unió belső piaci irányelvével kapcsolatos jogharmonizációs folyamatot, s az érintett és esetlegesen átalakított rendeleteket módosította a szükséges záradékkal, amely alapján az adott rendeletek harmonizáltnak tekinthetők.

 

A novemberi testületi ülés hírei

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy január 1-jétől az Országos Mentőszolgálat helyett egy szigetszentmiklósi központú cég, a MorrowMedical Zrt. fogja ellátni a kistérségben az orvosi ügyeletet, ők nyertek a kiírt közbeszerzéses pályázaton. A gyógyszertár előtt új, térkövekkel kirakott járda épült, amely a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé teszi az épületet.

Döntött a képviselő-testület arról, hogy részt vesz a közmunka-pályázatban, valamint a Leader program keretein belül pályázatot nyújt be a községháza homlokzati felújítására és nyílászáróinak cseréjére. Ez utóbbi pályázat vélhetőleg meg fogja haladni a 15 milliós értékhatárt, ezért valószínűleg közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatni.

A képviselő-testület elfogadta a 2009. évi költségvetés szeptember 30-i (háromnegyedéves) teljesítéséről szóló beszámolót, s döntött a 2010. évi költségvetési koncepció fő elemeiről. Ezen belül 1 millió Ft-ot tervezett be a szennyvízberuházással kapcsolatos kamatkiadásokra, a Leader pályázatnál 5 milliós önerőt, mert az Áfa összegét nem lehet érvényesíteni a pályázatban, illetve 400 ezer Ft-ot a megszokottnál bővebb programú Falunapra, amelyet valójában két napon szeretne rendezni. A Falunap további részleteit az elkövetkezendő üléseken fogja megtárgyalni a testület. A képviselő-testület elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzési tervet, s döntött arról, hogy az idén december 14-én tart közmeghallgatást. Felmerült a tartós egészségkárosodottak támogatásának megszüntetése a fogyatékossági támogatással való párhuzamosság megszüntetése miatt, de a döntést elhalasztotta a testület, döntött ugyanakkor a temetőrendelet módosításának előkészítése révén a sírhelyek előre történő megváltásának főbb szabályairól, amelyeket a következő ülésen kíván beépíteni a rendeletbe.

 

A decemberi testületi ülés és a közmeghallgatás hírei

A decemberi közmeghallgatás szokatlanul kis érdeklődés mellett zajlott le, mindössze egy fő jelent meg a nem állandó meghívottakon kívül. A polgármester beszámolt a 2009. évben történtekről, majd a 2010. évre tervezett tennivalókról, beruházásokról, külön kiemelve a Leader program keretében a Községháza felújítását, valamint a lehetséges ívóvíz-hálózati rekonstrukciót, amelynek ügyében egyelőre nem történt előrelépés a magas költségek és azok megosztásának vitatott módja miatt. A kistérség nem érintett önkormányzatai nem kívánnak résztvenni a felújítás és a bővítés finanszírozásában, az érintett önkormányzatok többsége viszont képtelen bármelyik változat költségeit egyedül viselni. Az ívóvíz minősége a jelenleg alkalmazott határértékekhez képest kifogásolható, s ez alapján ammónium és vas van nagyobb koncentrációban az ívóvízben. A határérték 0,5 mg az ammóniumnál és 0,2 mg a vas esetében literenként. A község lakossága nagyjából stagnál, jelenleg 624 fő.

A közmeghallgatás lehetőségével élve, a megjelent egy fő az utak melletti víz elfolyásokra, a csatornafedelek melletti beszakadásokra hívta fel a figyelmet. Javasolta, hogy az iskola működtetésének segítésére legyen létrehozva egy Alapítvány, s hogy nagyobb legyen az odafigyelés az idősek gondozására. Javasolta, hogy helyben legyenek megszervezve egyes laborvizsgálatok, vagy a közlekedés megkönnyítésére legyen egy önkormányzati jármű. Hiányolta, hogy az önkormányzat nem foglalkozik új kezdeményezésekkel, vállalkozási tevékenységgel vagy egy konyha üzemeltetésével.

A polgármester és a képviselő-testület tagjai az elhangzottakra reagálva elmondták, hogy az önkormányzatok lehetőségei különbözőek, s nem megfizethető és nem is gazdaságos sok kezdeményezés – vállalkozások, konyha indítása, jármű fenntartása – egy ilyen kis településen. Az önkormányzati feladatokat, így az idősek gondozását is igyekeznek legjobb tudásuk szerint ellátni, de újabb feladatok felvállalása nem nagyon lehetséges, főleg ha annak valamilyenféle állami megoldása azért létezik. A többi témákban igyekeznek a problémát megoldani, vagy azt továbbítani az érintettekhez.

A közmeghallgatást követő napirendekben a képviselő-testület elfogadta a vízdíjak javasolt 4%-os emelkedését és az új hulladékszállítási díjakat. Így 923 Ft+Áfa lesz a díj havonta, amely két ürítést tartalmaz.

Módosította a testület a temetőrendeletet az előre váltható sírhelyek ügyében. A jövőben egy személy legfeljebb 3 halott elhelyezésre alkalmas sírhelyeket válthat meg előre, és csak a sorban következő szabad sírhelyek közül. Az előre váltáshoz kérelmet kell benyújtani a polgármesterhez.

 

11-en kaptak önkormányzati támogatást a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázati rendszerben!

A polgármester döntése alapján 11 dunatetétleni lakóhelyű főiskolás és egyetemista kapta meg a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz az önkormányzati támogatást. Az ösztöndíjat alapesetben a helyi, a megyei önkormányzat és a minisztérium finanszírozza, de a rendelkezésre álló keretek miatt ettől lehetséges az eltérés. Az önkormányzat az ösztöndíjhoz a korábbi évekhez hasonlóan havi 2000 Ft-tal járul hozzá minden diák esetében. A ténylegesen támogatottak száma több mint 11 fő, mert az ún. B típusú pályázatoknál már 3 évre előre elkötelezi magát az önkormányzat, így a korábbi ilyen nyertes pályázatoknál ennek lejártáig nem szükséges újabb döntés.

2009.12.17.

 

Megújult az ülésterem!

Új, korszerűbb székek kerültek a Polgármesteri Hivatal üléstermébe, ünnepélyesebbé téve a helyiséget.