2014.02.20.

Jegyzőkönyv 2014.02.20.
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. Kimutatás a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetéséről
2. A 2013. évi költségvetés módosítása-tervezet  Mellékletek
3. Munkaterv
4. Rendelettervezet a hulladékszállításról
5. Rendelettervezet a háztartási szennyvízről
6. Rendelettervezet az iskolai étkeztetés térítési díjról
7. Rendelettervezet a 2014. évi költségvetésről
8. Az Alapító Okiratok felülvizsgálata
9. A Közös Hivatal Alapító Okiratának módosítása
10. A Társulásban működtetett Óvoda Alapító Okiratának módosítása
11. A Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
12. Előterjesztés a Közös Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálatához
13. A Közös Hivatal SZMSZ-e
   
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. 1/2014 rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról Mellékletek
2. 2/2014 rendelet az iskolai térítési díjakról
3. 3/2014 rendelet a 2014. évi költségvetésről

 

2014.03.27.

Jegyzőkönyv 2014.03.27.
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. A Közös Hivatal SZMSZ-ének tervezete
2. A közterület tisztán tartásáról szóló rendelet tervezete
3. A kerti hulladék égetéséről szóló rendelet tervezete
4. A készpénzben történő kifizetésekkel kapcsolatos rendelet tervezete
5. A szociális rendelet módosításának tervezete
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. 4/2014 rendelet a készpénzes kifizetésekről
2. 5/2014 rendelet a szociális rendelet módosításáról

 

2014.04.29.

  Jegyzőkönyv 2014.04.29  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013-as beszámolója
2. Rendelettervezet a közterület tisztán tartásáról
3. Rendelettervezet a kerti hulladék égetéséről
4. Rendelettervezet a háztartási szennyvízről
5. Rendelettervezet a hulladékszállításról
6. Rendelettervezet a zárszámadásról
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. 6/2014 rendelet a közterület tisztán tartásáról
2. 7/2014 rendelet a kerti hulladék égetéséről
3. 8/2014 rendelet a háztartási szennyvízről
4. 9/2014 rendelet a hulladékszállításról
5. 10/2014 rendelet a zárszámadásról

 

2014.06.23.

  Jegyzőkönyv 2014.06.23.  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. Rendelettervezet a 2014. évi költségvetés módosításáról
2. Rendelettervezet az állatok közterületen történő tartásáról
3. Beszámoló a hivatali kirendeltség működéséről
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. 11/2014 rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról
2. 12/2014 rendelet az állatok közterületen történő tartásáról  

 

2014.08.21.

  Jegyzőkönyv 2014.08.21.  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának Módosítására Melléklet
2. Rendelettervezet a közösségi együttélés szabályairól
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. 13/2014 rendelet a közösségi együttélés szabályairól  

 

2014.09.15.

  Jegyzőkönyv 2014.09.15  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. Előterjesztés a bérleti díjakról  
2. Rendelettervezet a 2014. évi költségvetés módosításáról  
3. Beszámoló a 2014. évi költségvetés félévi teljesítéséről  
4. /Előterjesztés a Dunatáj Közalapítvány közhasznúsági jogállásáról  
5. Rendelettervezet a temetőről és a temetkezésről  
6. Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosításáról Melléklet
     
  Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések  
1. 14/2014 rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról  
2. 15/2014 rendelet a temetőről és a temetkezésről  

 

2014.10.09.

  Jegyzőkönyv 2014. 10. 09.  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív

 

2014.10.27.

  Jegyzőkönyv 2014.10.27.  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. Polgármesteri program  
2. Tájékoztató az önkormányzati működésről  
3. Rendelettervezet a szervezeti és működési szabályzatról  
4. Tájékoztató a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíának megállapításáról  
5. Rendelettervezet a képviselők tiszteletdíjáról  
6. Rendelettervezet a szociális rendelet módosításáról  
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. Kriskó Brigitta képviselő esküokmánya  
2. Marussi Tibor képviselő esküokmánya  
3. Ráczné Tóth Judit képviselő esküokmánya  
4. Zsellér Györgyné képviselő esküokmánya  
5. Pálfi Mihályné polgármester esküokmánya  
6. 16/2014 rendelet a szervezeti és működési szabályzatról  
7. Marussi Tibor alpolgármester esküokmánya  
8. A polgármester nyilatkozata a tiszteletdíjának összegéről  
9. Az alpolgármester nyilatkozata a tiszteletdíjáról  
10. 17/2014 rendelet a képviselők tiszteletdíjáról  
11. 18/2014 rendelet a szociális rendelet módosításáról  

 

2014.11.10.

  Jegyzőkönyv 2014.11.10.  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. Rendelettervezet a Bursa Hungarica ösztöndíjról  
2. Határozat-tervezetek a társulásokba delegálandókról  
3. Rendelettervezet a szociális tűzifáról  
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. 19/2014 rendelet a Bursa Hungarica ösztöndíjról  
2. 20/2014 rendelet a szociális tűzifáról  

 

2014.12.03.

  Jegyzőkönyv 2014.12.03.  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
 
Előterjesztések, tervezetek
1. Rendelettervezet a szociális rendelet módosításáról  
2. Rendelettervezet a szocális tűzifáról szóló rendelet módosításáról  
3. Határozat-tervezet új települések csatlakozásáról a hulladékgazdálkodási társuláshoz  
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1 21/2014 rendelet a szociális rendelet módosításáról  
2. 22/2014 rendelet a szocális tűzifáról szóló rendelet módosításáról  

 

2014.12.22.

  Jegyzőkönyv 2014.12.22.  
Meghívó Átvétel Jelenléti ív
  Közmeghallgatási meghívó  
Előterjesztések, tervezetek
1. Állapotjelentés az ivóvízminőség-javító programról  
2. Jelentés az ivóvízminőség-javító program kivitelezéséről  
3. A 2015. évi belső ellenőrzési terv  
4. A 2015. évi munkaterv  
5. Rendelettervezet a 2014. évi költségvetés módosításáról  
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. 23/2014 rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról