2013. 02. 07.

 

  Jegyzőkönyv 2013.02.07.  
Meghívó    
 
Előterjesztések, tervezetek
1. Előterjesztés a tagóvoda nyitva-tartásáról  
2. Rendelettervezet a térítési díjakról szóló rendelet módosításáról  
3. Rendelettervezet az iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról  
4. Rendelettervezet a 2013. évi költségvetésről  
5. A 2013. évi munkaterv  
6. A 2013.évi köztisztviselői teljesítményértékeléshez szükséges célok  
 
Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések
1. 1/2013 rendelet a térítési díjakról szóló rendelet módosításáról  
2. 2/2013 rendelet az iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról  

 

2013.02.19.

 

  Jegyzőkönyv 2013.02.19.  
Meghívó    
     
  Előterjesztések, tervezetek  
1. Rendelettervezet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
2. Előterjesztés a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről
3. Előterjesztés az iskolai körzetről
4. Előterjesztés a hivatali kirendeltségről
5. Előterjesztés a Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodásról
6. Előterjesztés a Közös Hivatal Alapító Okiratáról
7. Előterjesztés s Közös Hivatal 2013. évi költségvetéséről
8. Előterjesztés a Ráday Pál ÁMK 2013. évi költségvetéséről
9. Rendelettervezet a 2013. évi költségvetésről
10. Előterjesztés a Ráday Pál ÁMK SZMSZ-ének módosításáról
   
  Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések  
1. 3/2013 rendelet az SZMSZ módosításáról  
2. 4/2013 rendelet a 2013. évi költségvetésről  

 

2013.02.28.

 

  Jegyzőkönyv 2013.02.28.  
Meghívó    
     
  Előterjesztések, tervezetek  
1. Rendelettervezet a 2012. évi költségvetés módosításáról  
2. Rendelettervezet a térítési díjakról  
3. A Közös Hivatal SZMSZ-e  
     
  Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések  
1. 5/2013 rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról  
2. 6/2013 rendelet a térítési díjakról  

 

2013.04.16.

 

     
Meghívó    
  Előterjesztések, tervezetek  
1. A 2014. évi költségvetési koncepció
2. A Közös Hivatal 2012. évi elszámolása
3. Az oktatási társulás 2012. évi elszámolása
4. Előterjesztés a Dunatáj Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására
     
     
  Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések  
1. 7/2013 rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
   

 

2013.05.09.

 

  Jegyzőkönyv 2013.06.09.  
Meghívó    
  Előterjesztések, tervezetek  
1. A címnyilvántartás módosítása (külterületek)
2. Előterjesztés a közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatók egyesüléséhez
3. Hatásvizsgálati lap a zárszámadáshoz
4. Rendelettervezet a 2012. évi zárszámadáshoz
Mellékletek 1,3,4,5   2.a      2.b    2.c      6.     7.
   
  Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések  
1. 8/2013 rendelet a 2012. évi zárszámadásról  
Mellékletek 1,3,4,5    2.a     2.b     2.c     6.    7.  

 

2013.06.11.

 

  Jegyzőkönyv 2013.06.11.  
Meghívó    
  Előterjesztések, tervezetek  
1. Előterjesztés a vagyongazdálkodási tervről  
2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosításához
3. Előterjesztés az SZMSZ módosításához
4. Rendelettervezet a 2013. évi költségvetés módosításáról
   
  Elfogadott rendeletek, módosított előterjesztések  
1. A Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítása
2. A Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás egységes szerkezetben
3. 9/2013 rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról